Barn & unga

Fyrverkerier och stadens regelverk

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson

 Varje år i samband med nyårshelgen aktualiseras frågan kring fyrverkeriers vara eller icke vara. I stadens lokala ordningsföreskrifter finns det regler hur användandet av fyrverkerier skall skötas. Allt för att minimera de risker och olägenheter som är förknippat med användande av fyrverkerier. Många som använder fyrverkerier gör det på ett sätt som bryter mot de lokala ordningsföreskrifterna, vilket leder till stora olägenheter för djur, människor och miljö. Det finns t.o.m. exempel på att fyrverkerier avfyras medvetet mot människor med stor risk för skada.

Vänsterpartiet ser allvarligt på de risker som människor, djur och miljö utsätts för i samband med användande av fyrverkerier. Staden borde se till att reglerna i de lokala ordningsföreskrifterna följs i samband med användande av fyrverkerier.

Med anledning av detta ställer Vänsterpartiet följande frågor:

Vilket arbete har staden planerat framöver för att de lokala ordningsföreskrifterna skall följas vid användande av fyrverkerier?

Hur arbetar staden när uppenbara brott gällande hanterandet av fyrverkerier begås?

Har staden planer på att utöka antalet platser där det råder förbud för fyrverkerier?

 

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Peter Ahlbom

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk