Arbetsrätt & arbetsvillkor

Werner, varför är du med på 1 maj?

Werner Petersson är en av deltagarna på Vänsterpartiets 1 maj-firande i Helsingborg. För honom var Vänsterpartiet det självklara valet när han flyttade till Helsingborg och kände att han ville vara med och forma samhället i en positiv riktning.

Jag blev aktiv i Vänsterpartiet Helsingborg för att få vara en liten kugge i en positiv samhällsutveckling, säger han.

Den 1 maj kommer Vänsterpartiet att lyfta frågor som berör arbetsmiljö och arbetsrätt och en av de stora frågorna som främst debatterats inom vård och omsorg är 6 timmars arbetsdag. 

6 timmars arbetsdag är en av de viktigaste frågorna just nu, säger Werner. Det handlar om vilket samhälle vi vill skapa. Det är också en viktig jämställdhetsreform då det i praktiken skulle innebära att män jobbade mindre och kvinnor fick högre lön om vi gjorde 6 timmar till norm.

Han förklarar att det handlar om både en fördelning av lönearbete och hemarbete, men att det också skulle innebära en maktförskjutning då det handlar om makten över vår tillvaro. Han fortsätter med att säga att det finns ett starkt forskningsstöd för 6 timmars arbetsdag då det gett positiv effekt på stress och på så vis skulle vara en hälsofrämjande reform. Vi fortsätter att prata om 6 timmars arbetsdag och just tiden för att leva. Då Werner är småbarnsförälder vet han hur svårt det kan vara att få tid till politiskt engagemang, men säger att Vänsterpartiet alltid välkomnar barn på sina möten och att man kan engagera sig precis så mycket som man vill.

Allas röst är viktig. Man behöver inte engagera sig på heltid, utan gå på det du är intresserad av, tycker är viktigt, orkar och vill.

Werner började med att aktivera sig i sakfrågor som intresserade honom men är nu ersättare i Stadsbyggnadsnämnden för Vänsterpartiet Helsingborg, ett uppdrag han tycker är intressant och viktigt. Han sitter också med i den lokala styrelsen.

Den 1 maj kommer Vänsterpartiet att samlas på Stortorget i Helsingborg kl 14:30 och kl 15:00 att gå mot Gustav Adolfstorg. Där blir det tal av Vänsterpartisten Ana Rubin som bl.a. ledde partiets utredning om 6 timmars arbetsdag “Striden om tiden”. Det blir även tal av Ingemar Karlsson som länge varit fackligt engagerad i SEKO samt av Silan Kücükyildiz som är ordförande för ungdomsförbundet Ung Vänster. För barnfamiljer som vill delta kommer det finns barnaktiviteter, det kommer också bjudas på bokbord, soppa och fika.

Läs mer om programmet 1 maj som fortlöpande uppdateras på vår Fb-sida https://www.facebook.com/events/336252696777831/

Kort fakta:
Namn: Werner Petersson
Ålder: 31 år
Bor: i hyresrätt på Ragnvalla med sambo och två barn
Arbete: grundskollärare

Dela den här sidan:

Kopiera länk