Arbetsrätt & arbetsvillkor

Barn får lida när utebliven regionskattehöjning urholkar vården!

Sjuka barn sänds runt Skåne som paket på grund av att personalen i Helsingborg inte fått arbetsförhållanden, som de orkar med.

Resurser saknas eftersom Sverigedemokraterna och övriga högerpartier under ett antal år har vägrat att höja skatten med några ören! För att täcka normala kostnadshöjningar krävs istället nedskärningar, men nu är väl botten nådd?

Vi i Skåne har en av Sveriges lägsta landstingsskatter.  Vi i Vänsterpartiet är INTE stolta över det, är du?

VI VILL i första hand HA BRA VÅRD!

Senaste budget som Region Skånes politiker har antagit är i praktiken en borgerlig budget, men signerad av Socialdemokraterna och Miljöpartiet som inte kunde få igenom sina blygsamma förslag. Det är en budget som inte gör upp med underskotten i vården. Det är en budget som inte kan vända den kris som den skånska vården har befunnit sig i under flera år.

Det är en budget som också kommer att kräva bland annat avgiftshöjningar i kollektivtrafiken. S och MP:s förvaltande av regionen kommer inte att vända utvecklingen.

Vi är i stort behov av en socialistisk politik! Det är Vänsterpartiet som står för en solidarisk politik. Vi erkänner de enorma behov som vården har och ser till att finansiera det.

Istället för privatiseringar vill vi göra miljardsatsningar på att bygga upp den skånska sjukvården.

Istället för privata sjukförsäkringar och gräddfiler för friska och högavlönade vill Vänsterpartiet anställa fler, höja de låga lönerna och se till att det finns vårdplatser till alla.

Vi vill bygga en sjukvård att lita på!

Birgitta Möller, ersättare i Socialnämnden

Claudia Velásquez, ordförande för Vänsterpartiet Helsingborg

Dela den här sidan:

Kopiera länk