Fritid

Förbättra säkerheten på stadens stränder

Vänsterpartiet Helsingborg reagerar på de drunkningstillbud som skett vid stadens stränder. Kommunledning och ansvariga politiker tar inte badsäkerheten på allvar i Helsingborg. Uttalanden tyder på att de inte är beredda att skjuta till pengar för att anställa livräddare.

Vi lämnar därför nu in en motion om att livräddare skall anställas och bevaka Helsingborgs stränder. Badsäkerheten måste prioriteras.

 

Motion till kommunfullmäktige i Helsingborg 

Helsingborg marknadsför sig som en turist- och eventstad. Vilket till stora delar verkar har lyckats. Inte minst genom stora satsningar på marknadsföring. Antalet hotellnätter i Helsingborg ökar och även stadens medborgare trivs i sin egen stad, särskilt under sommartiden. Då staden lever upp lite extra.

Då gäller det för staden att anta utmaningen fullt ut, inom alla områden. Badsäkerheten är ett sådant område som behöver förstärkas och förbättras. Flera drunkningstillbud har skett på stadens stränder, vilket kräver handling från stadens sida. Visserligen har staden via Idrott- och fritidsnämnden ett aktivt arbete avseende badsäkerhet. Detta verkar inte vara tillräckligt.

Vänsterpartiet menar att staden behöver livräddare på de mest frekventerade stränderna, för att leva upp till den säkerhet som krävs för en turiststad som Helsingborg. Frågan om livräddning kan inte vara en ekonomisk fråga som antytts i media av ansvariga politiker. Människors liv, säkerhet och trygghet måste vara högsta prioritet när det gäller badsäkerheten i staden.

Men anledning av ovanstående yrkar Vänsterpartiet:

att Idrott- och fritidsnämnden får i uppdrag att anställa livräddare och
att det finansieras via kommunstyrelsens turist- och eventbudget

För Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp

Peter Ahlbom

 

Läs mer, artikel i Helsingborgs Dagblad

http://www.hd.se/2016-07-24/v-kraver-livraddare-vid-badstranderna

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk