Arbetsrätt & arbetsvillkor

Motion om försök med sextimmarsdag inom vård & omsorg

Motion om att starta ett tvåårigt försöksprojekt inom Vård- och omsorgsnämnden med sextimmarsdag/trettiotimmarsvecka. 

Det är snart femtio år sedan arbetsveckan senast förkortades och sedan dess har världen förändrats. Vi i Vänsterpartiet tycker att en ny tid kräver en ny arbetstid och vi vill därför införa sex timmars arbetsdag/trettio timmars arbetsvecka med bibehållen lön.

Med sex timmars arbetsdag får de som har ett arbete mer tid över till familj och fritid. Många anställda går självmant ner i tid för att de inte orkar arbeta heltid. Vi skulle också ge fler människor möjlighet att arbeta när vi delar på jobben och vi gör det lättare att komma tillbaka efter sjukdom eller utslitning. På tre arbetare som jobbar åtta timmar om dagen skapas fyra arbetare som jobbar sex timmar om dagen. Välfärden behöver personal som inte riskerar att bränna ut sig.

Sex timmars arbetsdag skulle bidra till att fler faktiskt orkar jobba kvar, även när de blivit äldre. Samtidigt är den ekonomiska tryggheten viktig. Vi vill sänka arbetstiden, men låta lönen vara densamma. Välfärden står inför stora utmaningar när det gäller att locka till sig personal. En arbetstidsförkortning skulle öka stadens attraktivitet som arbetsgivare.

Det pågående försöket på Svartådalens äldreboende i Göteborg följs av forskare. Första delrapporten från följeforskningen visar på en rad positiva effekter, i likhet med vad som kommit fram efter ett antal andra försöksprojekt med sextimmarsdag/trettiotimmarsvecka, som t ex det tidigare försöket under 1990-talet på Fredriksdalshemmets äldreboende i Helsingborg.

Vi vill att staden gör ett nytt tvåårigt försöksprojekt med sextimmars arbetsdag/trettiotimmarsvecka med bibehållen lön och att projektet sker inom äldreomsorgen. Vii vill också att följeforskning kopplas till detta som belyser hur den psykiska och fysiska hälsan hos de anställda påverkas av arbetstidsförkortningen, vilka kvalitetsförändringar som kan ses i det utförda arbetet och vilka samhällsekonomiska vinster som kan göras av andra offentliga aktörer till följd av projektet i likhet med t ex den forskning som följer projektet vid Svartedalens äldreboende.

Vi yrkar därför att Vård- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att utse en enhet inom äldreomsorgen och där starta ett tvåårigt försöksprojekt med sextimmarsdag /trettiotimmarsvecka med bibehållen lön samt att följeforskning enligt ovanstående förslag kopplas till projektet.

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Mounir Mansour         Ingrid Mattiasson Saarinen

Dela den här sidan:

Kopiera länk