Interpellation

Interpellation om stöket i City i samband med s k högriskmatcher

Interpellation 2016-05-09 till kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson (M) om de återkommande problemen i City i samband med s k högriskmatcher

Det var stökigt i centrum av Helsingborg i går. Och det var som bekant inte första gången det var så inför en s k högriskmatch. Återigen upplevde många ett stort obehag över att överhuvudtaget vistas i centrala Helsingborg. Helsingborgare, turister och näringsidkare som hamnade mitt i, eller vars verksamhet drabbades av, supporterstöket sa detsamma. Hur länge ska detta accepteras i Helsingborg?

Vi i Vänsterpartiet är naturligtvis medvetna om att detta är något som inte politiken ensamt kan bestämma om och lösa. Men politiken kan sätta ned foten och bjuda in till samtal med utgångsläget att en förändring är både önskvärd och nödvändig.

Mot bakgrund av ovanstående vill vi därför ställa följande frågor till dig som kommunstyrelsens ordförande:

  • Vilka åtgärder har du vidtagit för att få till stånd en förbättring av problematiken i City i samband med s k högriskmatcher?
  • Har du för avsikt att vidta några ytterligare åtgärder efter söndagens incidenter?

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Ingrid Mattiasson Saarinen

Dela den här sidan:

Kopiera länk