Aktuellt

Interpellation till Ann-Christine Borgman: Om situationen för stadens hemlösa

Socialförvaltningens vuxenverksamhet, arbetsmarknadsförvaltningen och vissa ideella organisationer som Hemlösas hus, Värmestugan, Ria-hela människan och PO-Skåne har under januari 2016 gjort en kartläggning av de hemlösa i Helsingborg.

Enligt denna kartläggning ökar antalet individer som inte har någonstans att bo. De är nio fler än i fjol. Det är tjugo individer som bor ute eller i offentliga utrymmen. Detta är en ökning med fyra personer. 45 personer uppger att de behöver stöd med missbruksbehandling medan 29 personer behöver stöd mot psykisk ohälsa. Det är 14 personer som bara anser sig vara i behov av en bostad. Mest alarmerande är nog att antalet unga hemlösa ökar.

Vänsterpartiet har tidigare interpellerat här i KF om att staden i nära samarbete med någon eller några ideella organisationer skulle etablera ett akutboende för de mest behövande. Detta avslog den blågröna majoriteten med hänvisning till att risken fanns att individerna permanentas på ett sådant boende, och att staden täcker platsbehovet för de hemlösa på sina egna boenden.

Nu visar det sig att de hemlösa i staden t o m är fler än vi påvisade när vi skrev vår förra interpellation. Det finns också mycket skiftande forskningsresultat på vilka effekter några nätters övernattning på ett akutboende har.

Mot bakgrund av detta undrar vi

  • Ska ni undersöka hur olika former av övernattning på olika akutboenden i kommunal regi eller i ideell regi fungerar i andra svenska kommuner ?
  • Ska ni bygga ut antalet platser för akuta platser på era egna boenden?
  • Hur tänker ni intensifiera stödet till alla de hemlösa som måste ha akut hjälp?

    För Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp.

    Ingrid Mattiasson Saarinen

Dela den här sidan:

Kopiera länk