Aktuellt

Skamligt att vilja minska antalet Träffpunkter!

För att spara 2,6 miljoner, föreslår nu de blågröna att en del Träffpunkter för äldre ska läggas ner. Det handlar inte om brist på pengar totalt, utan på vad staden väljer att lägga sina pengar på. Helsingborgs stads bokslut för 2015 redovisar ett positivt resultat på 187 miljoner kronor.

Trots utmaningar finns generellt en bra balans mellan intäkter och kostnader i stadens verksamheter. Men Vård- och omsorgsnämnden är underfinansierad, påpekade Jan Björklund, andre vice ordförande i nämnden, i en intervju i HD för några dagar sedan. Vänsterpartiet instämmer i detta.

Vård- och omsorgsnämnden har en budget på 1,6 miljarder. Genom att lägga ner fem träffpunkter görs en besparing på 2,6 miljoner. Staden totalt har en budget på drygt 6 miljarder. Ordförande motiverar indragningarna med att man måste anpassa sig till de resurser man får av staden. Men detta är en sanning med modifikation, den tilldelning Vård- och omsorgsnämnden fått av resurser är inte huggen i sten.

Stadens budget är som vilken hushållsbudget som helst. Man har en totalsumma pengar som ska fördelas på olika områden. Om Vård- och omsorgsnämnden gått med ett minus i fjol, borde stadens ledning kanske i stället titta på varför. Ser man att nämnden med de resurser man fått inte kan leverera och bibehålla en god kvalité, är det fullt möjligt att revidera och omprioritera från andra verksamheter inom staden totalt. Men detta tycker tydligen inte de borgerliga, man väljer att lägga stadens resurser på annat.

Det är en skam att en stad som Helsingborg inte prioriterar sina äldre invånare. Det är cyniskt och påminner om en grannkommun som för några år sedan på fullt allvar föreslog att de äldre skulle få ett halvt ägg till frukost.

Träffpunkterna ger en högre livskvalité och fyller en mycket viktig social funktion för många. I takt med att antalet äldre som bor hemma blir fler, borde i stället Träffpunkternas verksamheter byggas ut. Det vinner både våra äldre och staden på i form av en ökad livskvalité och därmed också en bättre folkhälsa.

Jenny Björklund Hansson

Ersättare Vård- och omsorgsnämnden (v)

Ingrid Mattiasson Saarinen

Ledamot Kommunfullmäktige (v)

Susanne Pettersson

Insynsplats Idrotts- o fritidsnämnden (v)

Dela den här sidan:

Kopiera länk