artikel

EU-val 25 maj!

Valet till Europaparlamentet står för dörren och för många svenska medborgare känns EU-politiken som långt borta från vår egen vardag. Men i praktiken präglar EU-politiken oss påde flesta plan. Vi inom Vänsterpartiet vill att Sverige påsikt går ur EU, men tar fullt ansvar för att den politik som förs gynnar de svaga samhällsgrupperna i Europa så länge vi är medlemmar. Den ekonomiska politiken ligger alltid till grund för hur medborgare blir behandlade nationellt och internationellt.

Med dagens koncentration av makt över politiken och ekonomin till EU-parlamentet och storbankerna ökar skillnaderna mellan fattiga och rika nationer, och mellan fattiga och rika människor. Euron är en tvångströja som binder fast fattiga skuldsatta länder i ett så gott som livslångt beroende till de kapitalstarka nationerna, som i sin tur sitter i knät på bankerna via bankunionen. Därför är vi stolta över att vi bidrog till att Sverige inte gick med i EMU.

Med den EU-politik som förs idag ökar också otryggheten på arbetsmarknaden i vårt land. Man säger att svenska trygghetsvillkor ska gälla i Sverige. Men med den fria konkurrensen pressas lönerna ner till en nivå som ligger långt under de vi vi vanligtvis har. Vilket ofta innebär att utländska arbetare utnyttjas av svenska företag. Det är också mycket allvarligt att de främlingsfientliga partierna vinner terräng i Europa med sin inhumana människosyn, p g a denna utsugningspolitik.

Det är inte människorna som tvingas fly från krig och misär, som ska straffas dubbelt. Miljön tar också stryk av denna politik. I stället för att värna om svensk närodlad matproduktion, svensk transportnäring och att satsa på ett hållbart energisystem, transporteras djur och mat långväga över Europa, under ofta usla förhållanden. Plus att vi binds upp till multinationella företag som inte ser till vad som är bästa lokala planering för en svensk utbyggnad av förnyelsebar energi. Kvinnorna är en grupp vars rättigheter försämras med den generella EU-politiken, och då speciellt när den styrs av högerpolitik.Vänsterpartiet för den bästa jämställdhetshetspolitiken där kvinnorna alltid har likvärdiga rättigheter som männen, och där det satsas påutbyggnad av offentlig sektor med höjda löner, trygga anställningsvillkor etc. Samt där kvinnors rättigheter i övrigt med fri aborträtt och skydd vid övergrepp m m alltid värnas starkt.

Vänsterpartiet är det enda partiet som driver frågan om att förbjuda företag som tar ut vinster inom välfärdssektorn att verka i Sverige. Det har visat sig att massor av skattemiljarder försvinner och att kvalitén försämras drastiskt i dessa verksamheter. 85% av svenska folket tycker som vi i den frågan. Nu förhandlar EU med USA om ett nytt frihandelsavtal som innebär att utländska storföretag, typ Attendo och Vardaga (f d Carema) ,som i många fall bedrivit usel verksamhet inom svensk omsorg, kan fårätt att stämma svenska staten om vi förbjuder dem att ha vinstdrivande verksamhet i vårt land.

Detta är inget annat än grov imperialism som urholkar vår svenska demokrati. Därför är vi starka motståndare till frihandelsavtalet i sin nuvarande form. Det är extremt viktigt att alla röstar i valet till Europaparlamentet den 25 maj. Rösta för humanism, alla kvinnors rättigheter, jämlika villkor inom familjepolitiken och på arbetsmarknaden för män och kvinnor, en hållbar energipolitik, en rättvis fördelningspolitik, samt för en ökad svensk självständighet m m.

Mats Fuchs

Ingrid Mattiasson Saarinen

Peter Ahlbom

Mounir Mansour

för: Vänsterpartiet Helsingborg  

Dela den här sidan:

Kopiera länk