Uncategorized

Vänsterpartiets agerande mot militärt samarbete med Saudiarabien

Vänsterpartiet vill ha ett Sverige som arbetar aktivt för fred och nedrustning och vi vill på sikt avveckla vapenexporten. Som första steg vill vi stoppa vapenexporten till diktaturer, krigförande länder och länder som begår grova brott mot mänskliga rättigheter.

2005-2006

I november 2005 slöts ett militärt samarbetsavtal mellan dåvarande socialdemokratiska regeringen och den saudiska regeringen. Avtalet öppnade bland annat för gemensamma militära industriprojekt och var offentligt. Vänsterpartiet hade inget samarbete med regeringen om sådana vapenexportsfrågor och säkerhetspolitik. Vi hade ett budgetsamarbete som innefattade försvarets utgifter och vi deltog i Försvarsberedningen. Avtalet med Saudiarabien var inte någon del av detta.

Regeringens avtal med Saudiarabien anmäldes av folkpartiet till konstitutionsutskottet. Majoriteten i KU ansåg att regeringen inte begått något formellt fel, men vänsterpartiet reserverade sig tillsammans med miljöpartiet mot detta. Det gjorde vi med hänvisning till att försvarssamarbete med Saudiarabien inte är förenligt med intentionerna bakom den svenska lagstiftningen om vapenexport. Vi skrev vidare att ”Ingåendet av det aktuella ramavtalet om militärt samarbete har visserligen formellt sett inte utgjort tillståndspliktig verksamhet enligt lagen om krigsmateriel. Med hänsyn till att försvarssamarbete med Saudiarabien inte bör förekomma förtjänar regeringen emellertid kritik för beslutet att ingå deklarationen.” Man kan notera att Folkpartiet inte reserverade sig.

Vänsterpartiet har regelbundet motionerat i riksdagen om att avveckla vapenexporten till bland annat just Saudiarabien. Det gjordes även året då avtalet slöts och det är en politik som ligger fast idag.

2010

Enligt uppgifter till Ekot informerades Exportkontrollrådet (EKR) i maj 2010 om planerna på att bidra till en vapenfabrik i Saudiarabien. I EKR sitter representanter för samtliga riksdagspartier, från vänsterpartiet finns det en ledamot i rådet. Vår representants uppdrag i rådet är att driva vänsterpartiets politik. Dessa representanter har en sekretess som gör att de inte får säga något till någon om ärendena där, inte ens till den egna partiledningen. Vänsterpartiet har kritiserat sekretessystemet, men deltar eftersom det åtminstone i vissa beslut ger möjlighet att säga nej. (En del ärenden i EKR är rena informationspunkter, vid andra får partirepresentanterna yttra sig och Inspektionen för strategiska produkter följer då majoritetens linje.)

2012

Ekot avslöjar vapenfabriksprojektet Simoom och att FOI har satt upp bulvanföretag för att skjuta ansvaret ifrån sig. Vänsterpartiet kräver korten på bordet och har begärt en aktuell debatt i riksdagen. Vänsterpartiet kräver också att samarbetet med Saudiarabien avbryts.

Dela den här sidan:

Kopiera länk