Uncategorized

Feminism nu!

Varje år dör 536 000 kvinnor i samband med graviditeter. Samtidigt utförs det 20 miljoner illegala och osäkra aborter. Dessutom saknar 120 miljoner kvinnor tillgång till preventivmedel eller familjeplanering. I Sverige spelar bodstadsorten roll för tillgången till ungdomsmottagningar, preventivmedelssubvention och för nivån på sexualundervisningen i skolan. Det är inte okej.

Vänsterpartiet vill sudda ut den maktordning mellan män och kvinnor som präglar politiken och samhällslivet världen över. Att bekämpa kvinnors underordning handlar om mänskliga rättigheter och demokrati. Vi vill bryta de könsmaktstrukturer som kränker kvinnors rätt till ett fritt och självständigt liv. Alla kvinnors ska ha rätt till utbildning, sjukvård, mödravård och säkra aborter.

Varje kvinna ska ha rätt att själv få välja sin partner och uttrycka sin sexualitet, oavsett var i världen hon bor.
För att nå dessa mål är arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) centralt. SRHR är en grundläggande mänsklig rättighet och innefattar bland annat rätten till sexualupplysning, preventivmedel, mödravård, abort, rätten att frivilligt ingå äktenskap och rätt till frivillighet i sexuella relationer.

Vänsterpartiet kräver:

10% till SRHR
10% av det svenska biståndet ska gå till SRHR. Globalt saknas till exempel pengar till preventivmedel, säkra aborter, sexualupplysning och för att motverka sexuellt våld samt säkra HBT-personers rättigheter.

En feministisk utrikespolitik
SRHR rör grundläggande mänskliga rättigheter och kan därför inte förminskas till en biståndsfråga. Ett feministiskt perspektiv med SRHR måste genomsyra hela den samlade utrikespolitiken och inkluderas i allt arbete för utveckling, konflikthantering, handel, demokrati och mänskliga rättigheter.

Professionell sexualundervisning
Alla barn och ungdomar ska ha rätt till en professionell sexualundervisning i skolan, som tar sin utgångspunkt i en öppen och inkluderande syn på relationer och sexualitet.

Förändring är alltid möjlig, bara vi är många som håller ihop och kämpar tillsammans. Vänsterpartiet tycker att feminism är mer än en sakfråga och har sedan länge arbetat för att feminismen ska genomsyra alla delar av samhället. Håller du med? Kom då med i kampen för feminism och lika människovärde!

Dela den här sidan:

Kopiera länk