Barn & unga

Stoppa alliansens slakt på kommunala skolor

Pressmeddelande

Alliansen lägger återigen ned en kommunal skola till förmån för en friskola. Med andra ord: Valfriheten minskar för elever och föräldrar i Helsingborg. Detta är en medveten taktik från den styrande alliansen i Helsingborg, det är tydligt. Adolfsbergsskolan lades ned till förmån för en friskola, nu är det Fredriksdalsskolans tur. En friskola tar över.

Stoppa alliansens slakt på kommunala skolor

Vänsterpartiet kommer inte att medverka till ännu en nedläggning av en kommunal skola, Fredriksdalsskolan. Till förmån för vinstdrivande friskolor. Informationen om nedläggningen fick elever, föräldrar och personal via massmedia.

Det är skamlöst att berörda meddelas på detta sätt. Vad finns respekten för elevernas studiero och behov av trygghet, samt fackliga organisationers rätt till medbestämmande?” undrar Daniel Mena, Vänsterpartiets representant i Barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg

Vänsterpartiet har i flertalet budgetar lagt förslag om behovet av resursförstärkningar till skolan, för att öka elevernas måluppfyllelse.

”Slakten av kommunala skolor måste upphöra. Istället krävs fler lärare per elever för att stödja elevernas inlärning.” säger Mounir Mansour Vänsterpartiets gruppledare i Helsingborg

För presskontakt: Daniel Mena (V), Ledamot i Barn- och utbildningsnämnden 0735432439

Mounir Mansour (V), gruppledare 0707238663

Dela den här sidan:

Kopiera länk