• Hem
  • Årsmöte 2021
sida

Årsmöte 2021

Välkommen till Vänsterpartiet Helsingborgs årsmöte 2021

På denna sida hittar du

  • Kallelse
  • Information om valberedningen uppdrag
  • Hur du skriver en motion
  • Förslag till dagordning
  • Handlingar
Kallelse

Vänsterpartiet Helsingborg håller årsmöte söndagen den 7 februari. Mötet sker digitalt via verktyget Zoom. Mötet startar kl 14.30 med tekniktest och genomgång.

Motioner ska ha inkommit till styrelsen senast den 19 januari, helst via e-post till adressen [email protected]. Det går också bra att yrka på förändringar i förslaget till verksamhetsplanen direkt på årsmötet.

Nomineringar till ordförande, styrelse och revisorer skickas till valberedningen. För att nominera mailar du: namn på den du nominerar, vad du nominera hen till och en kort motivering till: valberedningvhbg@gmail.com

Nomineringar till ny valberedning skickas till styrelsen senast den 19 januari på e-postadressen [email protected]

Varmt välkomna!
Hälsningar Styrelsen.


Information om Valberedningens uppdrag

Valberedningen kommer under året att ha på sitt bord att ta fram den lista som kommer vara den lista som Vänsterpartiet Helsingborg kommer gå till val på i valet 2022. Det innebär att det kommer att vara både ett spännande och viktigt arbete som kommer hända i valberedningen under året. Om du känner någon som skulle vara perfekt för att sitta i valberedningen under året så skicka din nominering till [email protected] senast den 19:e januari.

Att skriva en  motion till årsmötet

Har du något som du vill att årsmötet ska behandla eller om det finns saker i förslaget till verksamhetsplan som du vill ändra på så kan du skicka in en motion till styrelsen senast den 19:e januari.

Här kan du ladda ner en guide om hur du skriver en motion

Förslag till dagordning:


§1.
Mötets öppnande

§2. Årsmötets behöriga utlysande
§3. Mötesformalia
a. Val av mötesordförande
b. Val av mötessekreterare
c. Val av justerare tillika rösträknare (2 st)
d. Fastställande av dagordningen
e. Fastställande av tidpunkt för nomineringsstopp
f. Fastställande av tidsplan för årsmötet.
§4. Fastställande av röstlängden
§5. Verksamhetsberättelse för 2020
§6. Kommunfullmäktigegruppens verksamhetsrapport för 2020
§8. Ekonomisk berättelse för 2020
§9. Revisionsberättelse för 2020
§10. Beslut om den avgående styrelsens ansvarsfrihet
§11. Val av styrelse
a. Styrelsen storlek
b. Ordförande för Vänsterpartiet Helsingborg
c. Kassör för Vänsterpartiet Helsingborg
d. Styrelseledamöter för Vänsterpartiet Helsingborg
e. Styrelsesuppleanter för Vänsterpartiet Helsingborg
§12. Val av revisorer för Vänsterpartiet Helsingborg
§13. Val av valberedning för Vänsterpartiet Helsingborg
§14. Verksamhetsplan 2021, med motioner
§15. Motioner
§16. Budget för 2021
§17. Val av ombud till distriktsårskonferensen
§18. Avtackningar
§19. Mötets avslutande

Handlingar

Bilaga 1 – Förslag till verksamhetsplan för 2021
Bilaga 2 – Förslag till dagordning
Bilaga 3 – Förslag till tidsplan för årsmötet
Bilaga 4 – Valberedningens förslag
Bilaga 5 – Ekonomisk rapport och budget
Bilaga 6 – Revisionsberättelse for Vänsterpartiet Helsingborg 2020
Bilaga 7 – Verksamhetsberättelse och kommungruppens rapport
Bilaga 8 – Motioner och motionssvar
Bilaga 9 – Styrelsen förslag till valberedning

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk