Interpellation till ordförande i Idrotts- och fritidsnämnden, Cecilia Engström, om jävssituation vid rekrytering

I handlingarna till kommunfullmäktigemöte den 23 januari fick vi ta del av stadsrevisionens granskning av rekrytering och inköp inom idrotts- och fritidsnämnden. Stadsrevisionen framhåller att i offentlig verksamhet är det … Fortsätt läsa Interpellation till ordförande i Idrotts- och fritidsnämnden, Cecilia Engström, om jävssituation vid rekrytering