Interpellation(-er) om Landborgsgaraget

Interpellation till Christian Orsing, ordförande i stadsbyggnadsnämnden, om att förberedande arbete inleds trots att bygglov för Landborgsgaraget ännu ej är klart. När man ska bygga nytt, bygga om eller bygga … Fortsätt läsa Interpellation(-er) om Landborgsgaraget