• Hem
  • Rösta NEJ till ...
sida

Rösta NEJ till en försäljning av Öresundskraft!

Det blev fullsatt i Hörsalen på stadsbiblioteket när Jonas Sjöstedt,  i stället för att gå på Nobelfesten, kom till Helsingborg den 10 december för att bl a prata om Öresundskraft.

Vänsterpartiet säger ett absolut nej till en försäljning.

I dag har vi ett bolag som ser till att tillmötesgå det behov staden, stadens invånare och stadens företagare har. En privat ägare har vinstintresset för ögonen, inte folkets bästa.

I dag är vårt kommunägda Öresundskraft ett företag som driver på utvecklingen inom sin sektor med klimatsmart teknik.

Helsingborg har nyligen tagit en ny klimat- och energiplan. Öresundskraft är en viktig aktör i arbetet för att förverkliga den. En försäljning skulle betyda att staden tappar både innovationsstyrka och kvalificerad kompetens. Vi kan inte alls ställa samma krav på ett externt bolag. På kort sikt kan det kanske avtalas, men knappast på längre sikt.

I dag har vi ett bolag som kan garantera vår energitillförsel, idag och i framtiden. Om staden säljer Öresundskraft, säljer man också det ledningsnät som ger oss bland annat el, fjärrvärme, fjärrkyla och gas samtidigt som man delvis säljer vårt fibernät, som ska samägas med den tilltänkte köparen.

En säljare kan inte heller styra vilka de framtida ägarna av bolaget blir. I avtalet nämns att köparen inte får sälja Öresundskraft vidare förrän tidigast efter fyra år. Därefter finns ingen som helst garanti, bolaget kan då fritt säljas till vilket riskkapitalbolag som helst.

De som vill sälja Öresundskraft tänker placera köpeskillingen i värdepapper och säger att det är det bästa för helsingborgarna. AMF däremot,  som utpekats som den hemlige köparen, säger att eftersom börsen är skakig vill de hellre köpa ett energibolag för att kunna garantera att deras aktieägare får en säker och stabil avkastning.

Erfarenheterna från andra städer, som sålt sina energibolag, talar också sitt tydliga språk. Det har varken blivit bättre eller billigare i Stockholm eller Malmö, tvärtom.

Inget talar för en försäljning!

Det behövs ett högt valdeltagande för att folkomröstningen ska respekteras, därför är det viktigt att alla som kan och får, också röstar! Så se till att rösta, rösta NEJ!  Förtidsröstningen startar den 2 januari 2020.

Alla som kan rösta i ett kommunalt val i Helsingborg har rösträtt, dvs den som är 18 år på valdagen, bor i Helsingborg och är EU-medborgare eller från Island eller Norge eller har varit folkbokförd i Sverige i minst tre år.  Röstkort skickas hem till alla som får rösta. Har du inte fått ett röstkort senast 2 januari, då förtidsröstningen startar, kontakta Kommuncenter (på Stortorget, vid Terrasstrapporna).

Läs gärna också

Uppmaning att rösta på Min Mening i Helsingborgs Dagblad 2020-01-11

Debattartikel i Kvällsposten 2020-01-09

Debattartikel i Helsingborgs Dagblad 2019-12-10

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2019/12/06/inget-talar-for-en-forsaljning-rosta-nej/

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2019/11/10/privatisering-och-utforsaljning-till-varje-pris/

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2019/05/12/allt-talar-for-ett-nej-till-forsaljning/

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2019/03/20/folkets-fullmaktige-den-20-mars/

 

 Om Öresundskraft på arabiska – جعل صوتك مسموعا في يوم 12 يناير/ كانون الثاني 

Om Öresundskraft på engelska – VOTE NO

Om Öresundskraft på kurmanji – Jibo firotina Öresundkraft bêje NA!

Om Öresundskraft på serbiska-bosniska-kroatiska – Glasaj NE na referendumu 12 januara

Om Öresundskraft på somaliska – Codkaaga MAYA

Om Öresundskraft på spanska – Vota NO

 

 

Kopiera länk