Vänsterpartiet Helsingborg Blogg

En annan skolpolitik är nödvändig

Det måste vara slutexperimenterat med skolan. DEBATT. Den nyligen publicerade Pisa-rapporten bekräftade med våldsam kraft vad som redan var känt för flertalet; kvaliteten på den svenska grundskolan utarmas och befinner...

Fackeltåg för de hemlösa

Föreningen Värmestugan anordnar ett fackeltåg för hemlösa i Helsingborg. Kom gärna! 10 december 16.30 samling GA-torg 17.00 avmarsch.  17.30 Ankomst Rådhuset, trappan mot Drottninggatan. Tal 18.00 Kommunfullmäktige börjar.  ca 19.30...

Gratis kollektivtrafik

Vår motion till kommunfullmäktige i Helsingborg om ett första steg mot gratis kollektivtrafik: Staden har nyligen beslutat om vision 2035 för Helsingborg. En del av visionen är att Helsingborg skall...