Vänsterpartiet Helsingborg Blogg

Begränsad yttrandefrihet i Helsingborg

Efter påtryckningar från den ena sidan i Ukraina-konflikten har kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson beslutat att en föreläsning på Stadsbiblioteket inte får hållas i bibliotekets lokaler. Likaså har ABF efter påtryckningar...

Vi ska ha en rättvis statlig skola

 Skolan ska förstatligas så att alla barn och ungdomar tryggas en bra utbildning på rättvisa villkor. Skattepengar som är ämnade för skolan ska gå till elevernas utbildning och personliga utveckling,...