Vänsterpartiet Helsingborg Blogg

Rasism är ovärdigt för mänskligheten

Flyktingförläggningar brinner dagligen. Ungdomar med invandrarbakgrund mördas på en svensk skola och vi medborgare i Sverige polariseras allt mer. Allt fler människor tvingas fly undan krig och terror och vi...

Sjukvårdskampanjen pågår i Skåne.

Vänsterpartiet Helsingborg deltar i sjukvårdskampanjen i Skåne. Nu kör Vänsterpartiet Skåne igång vår sjukvårdskampanjvecka om behovet av resurser till den skånska sjukvården. Alliansen och Sverigedemokraterna gjorde gemensam sak på regionstyrelsemötet...