Vänsterpartiet Helsingborg Blogg

En budget för ett mer jämlikt, solidariskt, antirasistiskt, feministiskt och klimatsmart Helsingborg

Vänsterpartiet vill bygga ett Helsingborg för alla och inte bara för ett fåtal. Vi ställer solidariteten i främsta rummet. För att göra skillnad krävs en politik som ser till att...

Motion om att utreda interndebiteringssystemet

Vi i Vänsterpartiet ser med oro på att den kommunala verksamheten använder sig av interndebitering. Detta system innebär inte bara höga kostnader och onödig byråkrati, det leder till att stadens olika avdelningar fokuserar på att...