Ingrid Mattiasson Saarinen

v-hbg-16Ingrid Mattiasson Saarinen

 

Varför vänsterpartist?
Alltsedan min uppväxt i ett brukssamhälle i Blekinge, har ett starkt
rättvisetänk präglat mina värderingar.

Återigen har nu klassamhället även här blivit så väldigt tydligt. Från att ha varit ett av världens mest jämlika länder på 1970-talet, har klyftorna mellan fattig och rik i Sverige på senare tid ökat mer och mer för varje år. Vi ser det i sjukdomsstatistiken, i lönerna, i pensionskuverten och inte minst i makten över arbetet.

Kultur, samhällsbyggnad och samhällsplanering är frågor jag brinner för,
likaså internationell solidaritet, arbetsrätt, anständiga arbetsvillkor och
en fördelningspolitik som har som mål att kapa klyftorna och skapa
ett mer jämlikt och jämställt samhälle.

Uppdrag
Vice gruppledare och ledamot i Helsingborgs kommunfullmäktige
Insynsplats i Helsingborgs kommunstyrelse
Insynsplats i Helsingborgs kulturnämnd
Ersättare i Region Skånes kulturnämnd
Ledamot i Vänsterpartiet Skånes valberedning

Yrke/arbete
Arbetar just nu som lärare i svenska för invandrare

Facklig tillhörighet
Lärarförbundet

Kontakt
[email protected]