Ingrid Mattiasson Saarinen

v-hbg-16Ingrid Mattiasson Saarinen

 

Varför vänsterpartist?
Alltsedan min uppväxt i ett brukssamhälle i Blekinge, har ett starkt
rättvisetänk präglat mina värderingar.

Från att ha varit ett av världens mest jämlika länder på 1970-talet, har klyftorna mellan fattig och rik i Sverige ökat mer och mer under senare år. Vi ser det i sjukdomsstatistiken, i lönerna, i pensionskuverten och inte minst i makten över arbetet.

Kultur, samhällsbyggnad och samhällsplanering är frågor jag brinner för,
likaså arbetsrätt, anständiga arbetsvillkor, feminism, internationell solidaritet och en fördelningspolitik som har som mål att kapa klyftorna och skapa ett mer jämlikt och jämställt samhälle.

Uppdrag
Gruppledare och ledamot i Helsingborgs kommunfullmäktige
Insynsplats i Helsingborgs kommunstyrelse
Insynsplats i Helsingborgs kulturnämnd
Ersättare i Region Skånes kulturnämnd
Ledamot i Vänsterpartiet Skånes valberedning

Yrke/arbete
Arbetar just nu som lärare i svenska för invandrare

Facklig tillhörighet
Lärarförbundet

Kontakt
[email protected]