Vänsterpartiet Helsingborg

Vänsterpartiet Helsingborg har vuxit med flera medlemmar under 2018.

I kommunalvalet i Helsingborg gjorde vi ett starkt val och ökade från ett till tre mandat i kommunfullmäktige. Vi tackar våra medlemmar för engagemanget i vår förening!

Våra förtroendevalda är alla de partikamrater som är ledamöter i olika kommunpolitiska organ, nämnder, styrelser, arbetsgrupper med mera. Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige är valda av helsingborgarna i de allmänna valen, medan ledamöter i nämnder och styrelser är utsedda av Vänsterpartiet Helsingborgs medlemmar. i de nämnderna där vi inte har representation deltar vi med insynsplatser. Under 2017 lyckades vi övertyga de styrande om att erbjuda oss en insynsplats i Kommunstyrelsen.