Vänsterpartiet Helsingborg

Vänsterpartiet Helsingborg har växt med flera medlemmar under 2018. Vi tackar våra medlemmar för engagemanget i vår förening!

I kommunvalet 2014 ökade vi från ett till tre mandat i kommunfullmäktige.

Våra förtroendevalda är alla de partikamrater som är ledamöter i olika kommunpolitiska organ, nämnder, styrelser, arbetsgrupper med mera.

Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige är valda av helsingborgarna i de allmänna valen, medan ledamöter i nämnder och styrelser är utsedda av Vänsterpartiet Helsingborgs medlemmar.

I de nämnder där vi inte har representation deltar vi med insynsplatser. Under 2017 lyckades vi övertyga de styrande om att erbjuda oss en insynsplats även i Kommunstyrelsen.