Kategori: Motion

Motion om att utreda interndebiteringssystemet

Vi i Vänsterpartiet ser med oro på att den kommunala verksamheten använder sig av interndebitering. Detta system innebär inte bara höga kostnader och onödig byråkrati, det leder till att stadens olika avdelningar fokuserar på att...