Kategori: Jämställdhet

V om arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden i debatt om budget 2019

Arbetslösheten i Helsingborg är hög samtidigt som många företag har svårt att nyanställa, eftersom det saknas personer med rätt yrkesutbildning. Det finns också ett behov av att anställa fler inom...

V om skola, kultur, idrott och fritid i debatt om budget 2019

Om Barn- och utbildningsnämnden Det är i förskolan och i skolan som grunden läggs. Barn kommer dit med olika förutsättningar och det är dessa skillnader som skolan ska kompensera för....

Jenny Björklund Hansson i budgetdebatt om vård och omsorg

I en tid då fler blir äldre och behöver vård så tampas Vård- och omsorgsnämnden med en nationell brist på omvårdnadspersonal. Den personal som redan är anställd har dessutom höga...

Vår vision är enkel – omfördela!

Vi vill se ett solidariskt, feministiskt och grönt Helsingborg. Medan andra pratar om jämlikhet är det vi i vänstern som har förslagen och politiken för förändring. Våra förslag går ut på...