Kategori: Arbetsrätt & arbetsvillkor

Jenny Björklund Hansson i budgetdebatt om vård och omsorg

I en tid då fler blir äldre och behöver vård så tampas Vård- och omsorgsnämnden med en nationell brist på omvårdnadspersonal. Den personal som redan är anställd har dessutom höga...

Interpellation till ordförande i Idrotts- och fritidsnämnden, Cecilia Engström, om jävssituation vid rekrytering

I handlingarna till kommunfullmäktigemöte den 23 januari fick vi ta del av stadsrevisionens granskning av rekrytering och inköp inom idrotts- och fritidsnämnden. Stadsrevisionen framhåller att i offentlig verksamhet är det...