Kategori: anti-rasism

Polisens agerande är oacceptabelt!

”Vänsterpartiet kräver att en opartisk granskning omedelbart tillsätts för att gå till botten med polisens agerande under dagens demonstration, så att de ansvariga kan lagföras. I väntan på att en...