Kategori: Aktivism

Rasism är ovärdigt för mänskligheten

Flyktingförläggningar brinner dagligen. Ungdomar med invandrarbakgrund mördas på en svensk skola och vi medborgare i Sverige polariseras allt mer. Allt fler människor tvingas fly undan krig och terror och vi...