Pressmeddelande

   Helsingborgs dagblad har publicerat en rad artiklar där vård och omsorg som bedrivs av det vinstdrivande bolaget Attendo, haft… Read More

Kalendarium

Veckans aktiviteter: Onsd 6/8 kl 17: Sångkör på lokalen.Torsd 7/8 kl 18: Möte med aktivitetsgruppen och redaktionsgruppen på lokalen. Kl 10-13 Kommunikations- och argumentationsträff för… Read More

Kalendarium

Tisdagen 22 juli kl 17.00 vid Terasstrapporna nedanför Kärnan, Helsingborg.  Vänsterpartiet håller tillsammans med Socialdemokraterna, Ung Vänster… Read More

UTÖYA

Tisdagen 22 juli kl 17.00 vid Terasstrapporna nedanför Kärnan, Helsingborg. Tisdagen 22 juli kl 17.00 vid Terasstrapporna nedanför Kärnan, Helsingborg.  Vänsterpartiet håller tillsammans… Read More

Utan rättvisa, ingen fred

Vi ser än en gång hur Palestinas befolkning utsätts för kollektiv bestraffning och hur Israel bryter mot internationell rätt utan påföljd. En civilbefolkning på 1,8… Read More

Helsingborgs Taltidning

Inför valet 2014, riksdag – kommunal – region, har Helsingborgs Taltidning gjort en intervjuserie med partierna i Helsingborgs Kommunfullmäktige. De har ställt exakt samma frågor… Read More