Fyrverkerier och stadens regelverk

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson  Varje år i samband med nyårshelgen aktualiseras frågan kring fyrverkeriers vara eller icke vara. I stadens lokala ordningsföreskrifter finns… Read More

Interpellation(-er) om Landborgsgaraget

Interpellation till Christian Orsing, ordförande i stadsbyggnadsnämnden, om att förberedande arbete inleds trots att bygglov för Landborgsgaraget ännu ej är klart. När man ska bygga… Read More

Gott nytt år!

Ett riktigt gott nytt år, valåret 2018, önskar Vänsterpartiet Helsingborg alla medlemmar och sympatisörer. Tillsammans kan vi kämpa för ett bättre Helsingborg, ett Helsingborg som… Read More

Stöd & solidaritet

Den 28 november blev personalen på Kulturkontoret Snickeboa (KKSB) i Helsingborg mordhotade av sex personer. Två av dem var välkända nazister och en tredje person… Read More

Om förskolornas jämställdhetsarbete

Enkel fråga till ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, Christer Rasmusson, om förskolornas jämställdhetsarbete Förskolan ska enligt läroplanen ha som en av sina värdegrunder att bland… Read More

Debatt om Attendo och äldreomsorgen

Representanter för de åtta politiska partierna i fullmäktige diskuterade Helsingborgs äldreomsorg med både varandra och en intresserad allmänhet på ett möte på Stadsbiblioteket i torsdags. … Read More