Interpellation om Jobb på sikt

Interpellation till ordförande i Arbetsmarknadsnämnden Anna Jähnke och till ordförande i Socialnämnden Ann-Christine Borgman om beslutet att lägga ner Jobb på sikt (metoden IPS)  Denna… Read More

Kommunpolitiskt program på arabiska

Vi kommer efterhand att översätta den korta versionen av vårt kommunpolitiska program för Helsingborg år 2019 – 2022 till flera språk. Översättningen till arabiska är… Read More

En förändring är nödvändig

Vår vision är enkel. Vänsterpartiet vill omfördela samhällets resurser och bygga jämlikhet. Många pratar idag om jämlikhet, men det är vänstern som har förslagen och… Read More

Varför ingen fritidsgård på Drottninghög?

Interpellation till ordförande i Idrotts- och fritidsnämnden, Cecilia Engström, om fritidsgården Multiteket på Drottninghög Drottninghög är nu utan fritidsgård sedan Multiteket stängdes. Multiteket har länge… Read More