Debatt om Attendo och äldreomsorgen

Representanter för de åtta politiska partierna i fullmäktige diskuterade Helsingborgs äldreomsorg med både varandra och en intresserad allmänhet på ett möte på Stadsbiblioteket i torsdags. … Read More

Ett inlägg i kulturdebatten

Ingrid Mattiasson Saarinen om kulturklimatet i Helsingborg i allmänhet och om att Museum of failure efter påtryckningar från stadsledningen nu ska visas på Dunkers kulturhus –… Read More