Författare: claudiac

Brev till vårdpersonal i kommunen

Vänsterpartiet har ställt frågor till vård- och omsorgsnämndens ordförande Maria Nilsson (C) om privatiseringarna. Hon skall svara på dessa frågor under kommunfullmäktiges sammanträde tisdagen 17 november kl. 18.00. Ni som...

Rasism är ovärdigt för mänskligheten

Flyktingförläggningar brinner dagligen. Ungdomar med invandrarbakgrund mördas på en svensk skola och vi medborgare i Sverige polariseras allt mer. Allt fler människor tvingas fly undan krig och terror och vi...