Författare: claudiac

Motion om att utreda interndebiteringssystemet

Vi i Vänsterpartiet ser med oro på att den kommunala verksamheten använder sig av interndebitering. Detta system innebär inte bara höga kostnader och onödig byråkrati, det leder till att stadens olika avdelningar fokuserar på att...

Interpellation till ordförande i Idrotts- och fritidsnämnden, Cecilia Engström, om jävssituation vid rekrytering

I handlingarna till kommunfullmäktigemöte den 23 januari fick vi ta del av stadsrevisionens granskning av rekrytering och inköp inom idrotts- och fritidsnämnden. Stadsrevisionen framhåller att i offentlig verksamhet är det...