Arbetsgrupper

Våra arbetsgrupper

För att fördela & delegera olika uppgifter och låta fler jobba med det de gillar, har vi bildat ett antal arbetsgrupper. Alla medlemmar är välkomna att vara med i en eller flera grupper – eller ta initiativ till en ny grupp!

Kontakta den sammankallande i gruppen för mer information.
Alternativt skicka ett mail till [email protected] eller ring 042 – 21 92 92.

 

Aktivitetsgruppen
Gruppen arbetar med utåtriktad verksamhet och är sammankallande för olika aktiviteter. Samarbetar med den parlamentariska gruppen i valrörelsen kring möten och andra utåtriktade aktiviteter. Ansvarsområde: offentliga möten, manifestationer, arrangemang, valmöten, valdebatter och andra valaktiviteter. Samarbete med andra föreningar, nätverk etc.

Sammankallande: vakant

 

Fackliga gruppen
Den fackliga gruppen ansvarar för arbetet med arbetsrättsliga frågor, manifestationer om arbetsrätt och kontakter med fackliga organisationer.

Sammankallande: Ingemar Karlsson

 

Feministiska gruppen
Feministiska gruppen har feminism som huvudtema såväl vad gäller studier, möten som kampanjer. Gruppen ansvarar för detaljplanering av 8 mars.

Sammankallande: Svjetlana Saric

 

Kulturgruppen
Vår sånggrupp, som träffas och repeterar med sporadiska mellanrum,  ingår i en kulturgrupp med ett bredare grepp om kulturfrågor ur ett socialistiskt perspektiv. Musik, bildkonst, skönlitteratur och scenkonst ska få plats inom gruppen. Likaså Hantverksgruppen, som kommer att fortsätta med sin verksamhet.

Sammankallande: Tomas Gustafsson

 

Internationella gruppen
Internationella gruppen har hand om samarbetet med internationella solidaritetsorganisationer, vårt danska systerparti Enhedslisten, fredsorganisationer som Nej till Nato och internationellt arbete som Stoppa TTIP.  Dessutom ansvarar gruppen för vårt antirasistiska arbete och är med och organiserar manifestationer till minne av Utöya och Kristallnatten m m. 

Sammankallande: Claudia Velásquez och  Ingrid Mattiasson Saarinen

 

Medlemsgruppen
Gruppen ska arbeta inåt i vår organisation genom kontakt med våra medlemmar. Ger förslag på utformning av medlemsmöten så att dessa blir varierande och intressanta.

Ansvarsområde: Att hålla regelbunden kontakt med medlemmarna samt organisera medlemsmötena. Alla som har förslag på vad medlemsmötena skall innehålla kontaktar denna grupp. Medlemsvård. Välkomnar och informerar alla nya medlemmar. Ansvarar för medlemsutskick.

Sammankallande: Roland Gustavsson

 

Miljögruppen
Den miljöpolitiska gruppen driver vårt miljöarbete, tar egna initiativ och är spindeln i nätet i alla frågor som rör miljöpolitik.

Sammankallande: Birgitta Möller

 

Parlamentariska gruppen
Ansvarar för det politiskt parlamentariska arbetet i kommun, riksdag och
region.Deltar företrädesvis i paneldebatter och företräder föreningen på offentliga
möten i valrörelsen. Samarbetar med Aktivitetsgruppen i valrörelsen kring möten
och andra utåtriktade aktiviteter. m m.

Sammankallande: Mounir Mansour

 

Redaktions- & kommunikationsgruppen 
Gruppen ansvarar för våra flygblad, affischer, medlemsutskick & insändare och sammanställer det kommunalpolitiska programmet etc. Likaså för hemsidan och sociala medier.

SammankallandeClaudia Velásquez; hemsida: Ingrid Mattiasson Saarinen

 

Studiegruppen 
Ansvarsområde: interna studiecirklar, diskussionskvällar, temamöten, filmvisningar etc.

Sammankallande: Jennie Fryksäter