Välfärden

95 miljoner extra till välfärden i Helsingborg!?

Många av landets kommuner och regioner har det kärvt, som en följd av att de under senare år fått allt mindre i statliga bidrag. Detta i sin tur är en följd av de stora skattesänkningar som de olika regeringarna sedan 1991 genomfört.  

Nu kräver Vänsterpartiet minst 10 miljarder kronor till kommuner och regioner i en extra ändringsbudget för att lösa krisen. Om regeringen inte lyssnar kommer Vänsterpartiet att agera i riksdagen för att sätta press. 

”I höstbudgeten prioriterade regeringen de redan rika genom att ta bort värnskatten. Nu vill vi få Magdalena Andersson att ta ansvar. Nedskärningarna får stora konsekvenser för vanligt folk”, säger Jonas Sjöstedt. 

För Helsingborgs del skulle det innebära ca 95 extra miljoner till välfärden.

M, KD & L aviserar skattehöjningar i Helsingborg till följd av att inte försäljningen av Öresundskraft genomförs. Vänsterpartiet  anser att kommunala skattehöjningar är sista utvägen, eftersom kommunalskatten inte är progressiv och därför hårt drabbar låginkomsttagare. 

Vi anser att det är långt bättre att på statlig nivå höja skatterna för att på så sätt kunna höja de statliga bidragen till kommuner och regioner. Eller i vart fall som nu, kräva att extra anslag ges till kommuner och regioner.

Om Vänsterpartiet lyckas driva igenom tio miljarder extra till kommuner och regioner i ändringsbudgeten, innebär det ett välbehövligt tillskott till inte minst skolan och äldreomsorgen i Helsingborg.

Ingrid Mattiasson Saarinen

Kopiera länk