Livskvalitet

Fråga till stadsbyggnadsnämndens ordförande om Planteringar utan gränser

Planteringar utan gränser har funnits sedan 2011. Under 2019 finns det i fyra stadsdelar, Drottninghög, Fredriksdal, Husensjö och Planteringen. Helsingborgs stad har drivit projektet i samarbete med bl a Helsingborgshem, Rikshem, skolor, förskolor, föreningar och de boende.

Planteringar utan gränser har blivit ett både hyllat och mycket omtyckt projekt. Det har blivit inte bara en plats att odla på, utan också en social mötesplats där människor i olika åldrar och av olika nationaliteter har träffats.  Där har funnits bänkar och bord där de boende kunde ta en fika, njuta av odlingarna och prata med varandra. Det har blivit en välbehövlig mötesplats i de olika stadsdelarna, där de boende kunde både odla och få en social gemenskap. Många vittnar om en ökad livskvalitet.

I stället för att utvidga det lyckade projektet till fler stadsdelar, har nu staden aviserat att man tänker dra sig ur från och med 2020 och lämna över till föreningar att driva odlingarna. Många av de boende ställer sig skeptiska, många är äldre och tycker att det är ett för stort åtagande. Samtidigt gör de en jämförelse med hur mycket som satsas i centrum, på både planteringar, utsmyckningar och olika projekt.

Självklart kan man i detta sammanhang också tänka sig att de större fastighetsägarna blir mer involverade även ekonomiskt, precis som fastighetsägarna i centrum har varit när det gäller upprustningen av de centrala delarna i staden. Det borde ligga i hyresvärdarnas intresse att i de olika stadsdelarna skapa både en god inne- och utemiljö för de boende, liksom sociala mötesplatser för att öka gemenskapen och därmed tryggheten i områdena.

Vänsterpartiet vill därför nu ställa två frågor till stadsbyggnadsnämndens ordförande Christian Orsing

  • Hur mycket i kronor rör det sig om som stadsbyggnadsförvaltningen nu kan omprioritera år 2020 till andra projekt genom att inte fortsätta driva och bemanna Planteringar utan gränser?
  • Har stadsbyggnadsförvaltningen haft en dialog med de hyresvärdar som varit med i projektet, dvs Helsingborgshem och Rikshem, eller andra större hyresvärdar och frågat om de kunde åta sig ett större ekonomiskt ansvar för projektet framöver?

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Ingrid Mattiasson Saarinen

 

 

 

 

Kopiera länk