Stadsrummet

Varför har elsparkcyklarna en särställning?

Interpellation till stadsbyggnadsnämndens ordförande Christian Orsing om eventuella planer på reglering av uppställning av elsparkcyklar och avgifter för markhyra

Sedan några månader tillbaka finns elsparkcyklar lite överallt i Helsingborg. Entusiasterna (och bolagen bakom elsparkcyklarna) talar om mikromobilitet och ett smidigt och miljövänligt alternativ till bil. Ett framkomlighetshinder som ofta framförs alltför vårdslöst och bara konkurrerar med gång och kollektivtrafik, säger motståndarna som också ifrågasätter både miljövänligheten och villkoren för de så kallade juicers som arbetar med att samla in och ladda elsparkcyklarna.

Vilkendera åsikt en än har, faktum kvarstår att elsparkcyklar som ligger slängda lite varstans eller kör i hög hastighet på trottoaren irriterat många helsingborgare. En kan gilla dem som ett roligt transportalternativ, men ändå tycka att reglering behövs.

 Dessutom, bolagen som hyr ut dessa elsparkcyklar tillåts använda trottoarerna som en kombination av gratis butiks- och lagerlokaler. Ja, en kan undra varför. När samtidigt den butik som vill ställa ut en gatupratare ska betala markhyra och också måste ta hänsyn till snubbelrisken.

Redan när de första elsparkcyklarna introducerades på senvåren i Helsingborg talades det om att digital teknik, geofencing, skulle användas för att till exempel göra att fordonen inte kunde köra snabbare än sex kilometer i timmen på en rad gator och platser, bland dem Järnvägsgatan–Drottninggatan mellan Trädgårdsgatan och Hälsobacken. Det talades också om att det skulle finnas regler för uppställningen, tekniken skulle styra var cyklarna kunde återlämnas efter hyrtiden.

Staden skulle å sin sida upplåta plats för så kallade hot spots för elsparkcyklar, platser där kunderna kunde hämta och sätta tillbaka fordonen.

Under sommaren har vi kunnat se att varken hastighetsbegränsningen eller parkeringsregleringen fungerat. I går kom ett pressmeddelande om att staden ska ha träffat en överenskommelse med de två uthyrningsaktörer som finns i staden om att den tillåtna hastigheten på gågator och i stadsparken nu ska bli sex kilometer i timmen. Detta då först flera månader efter det uthyrningen startade.

Men inget nämndes i pressmeddelandet om någon reglering av parkeringsmöjligheterna, trots att den tekniska möjligheten finns.

Det tycks inte heller vara på tapeten att ändra det i vårt tycke ologiska ställningstagandet att dessa kommersiella aktörer, till skillnad från andra näringsidkare i staden, inte ska betala markhyra. Av någon anledning har de fått en särställning.

Mot bakgrund av ovanstående vill Vänsterpartiet ställa följande frågor:

  • Varför har det tagit flera månader för en överenskommelse om hastighetsreglering, trots att det nämndes redan inledningsvis att så skulle vara fallet?
  • Är även en reglering av parkeringsmöjligheterna på gång?
  • Varför har dessa elsparkcykelföretag en särställning jämfört med andra näringsidkare när det gäller markupplåtelse och avgift för att ta platsmark i anspråK?

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Ingrid Mattiasson Saarinen

 

Artikel i Lokaltidningen Helsingborg

http://helsingborg.lokaltidningen.se/nyheter/2019-09-06/-Vänsterpartiet-Varför-får-aktörerna-som-hyr-ut-elsparkcyklar-en-särställning-i-vår-stad-5708466.html

Artikel i Helsingborgs Dagblad

https://www.hd.se/2019-09-06/irritation-over-daligt-parkerade-elsparkcyklar-ocksa-i

 

Kopiera länk