Öresundskraft

Allt talar för ett nej till försäljning!

I fredags var jag på en rundtur tillsammans med en del av stadens politiker och tjänstepersoner, där Öresundskraft berättade om en del av sina samarbetspartners i Helsingborg.

Rundturen gav än mer tyngd åt argumenten för att inte sälja vårt energibolag. Öresundskraft är ett banbrytande företag när det gäller utveckling på energiområdet, ett företag som verkligen lever upp till stadens ambitioner att vara ledande och ligga i framkant inte bara på nationell utan också på internationell nivå.

Stattena blir teststation när Öresundskraft ska pröva en helt ny smart teknik. Om det funkar ska man kunna förhindra strömavbrott och tidigt se svagheter i elkablar. Tekniken är ny och Öresundskraft är än så länge ensamma i Sverige om att använda den.

På rundturen passerade vi läkemedelstillverkaren McNeil. Samarbetet mellan Öresundskraft och McNeil har bland annat resulterat i att McNeil i Helsingborg blivit den första koldioxidfria tillverkningsenheten bland de 120 enheter som finns inom den världsomspännande Johnson & Johnson-koncernen.

Vi åkte förbi Helsingborgs lasarett och det stora sjukhusbygget som tillfälligt pausats. Här håller Öresundskraft på att tillsammans med regionen utveckla Sveriges första energismarta sjukhus. Öresundskraft levererar redan fjärrkyla till gamla lasarettet, 2016 tecknades ett tioårigt avtal mellan regionen och Öresundskraft, som gäller både gamla och nya lasarettet i Helsingborg och möjliggör fortsatt utbyggnad av fjärrkyla med låg miljöbelastning i Helsingborg.

År 2017 skapades Helsingborgskraft, ett långsiktigt partnerskap mellan Helsingborgshem och Öresundskraft. Genom Helsingborgskraft vill Helsingborgshem och Öresundskraft tillsammans leda utvecklingen mot ett mer hållbart Helsingborg i linje med stadens vision 2035.

Vi besökte hamnen i Helsingborg, där Öresundskraft tillsammans med Forsea arbetat med och möjliggjort att världens två största eldrivna färjor, Aurora och Tycho Brahe, kunde börja trafikera linjen Helsingborg-Helsingör i fjol. De tre övriga färjorna på linjen kommer också framöver att konverteras till eldrift.

I Oceanhamnen byggs en ny stadsdel. Biogas är en av flera nyttor som Öresundskraft ska distribuera. Ledningar för fjärrvärme, fjärrkyla, el och fiberkabel ska också dras. En dialog pågår också med byggaktörerna på området om bland annat solceller, elbilsladdning och smarta elnät allt för att denna nya stadsdel ska ligga så långt framme som möjligt när det gäller ekologisk hållbarhet.

Öresundskraft har i mer än 40 år samarbetat med Kemira. Överskottsvärmen från Kemira bidrar till att Öresundskraft kan erbjuda leveranser av fjärrvärme, som i dag till 99,7% är fossilfri, till både villor, flerfamiljshus och företag. Samtidigt får Kemira avsättning för en restprodukt, som annars skulle gått till spillo. Det stärker deras konkurrenskraft och ger arbetstillfällen i regionen.

Sista besöket på turen gjorde vi på NSR’s Vera Park, där Öresundskraft tillsammans med NSR samarbetar kring klimatsmart energiåtervinning av avfall. Allt insamlat restavfall går i dagsläget till energiåtervinning i Filbornaverket som drivs av Öresundskraft, som därför också har varit med i framtagningen av den nya regionala avfallsplanen.

NSR, helsingborgsföretaget Bintel och Öresundskraft samarbetar just nu kring ett försök där de boendes sopkärl försetts med sensorteknik och uppkoppling till ett IoT-nätverk, i syfte att minimera transporter och hämtning av halvfyllda kärl.

För Vänsterpartiet handlar frågan, om att sälja Öresundskraft eller inte, om principen att allt i en stad inte kan ha en prislapp.

Infrastrukturen är en viktig samhällsangelägenhet. Det finns omvittnat stora fördelar i att äga sin infrastruktur, vare sig det är väg- och järnvägsnät, tele- och datakommunikation eller energiförsörjning. Det handlar inte om pengar, här finns andra värden.

Om staden fortfarande äger Öresundskraft vet vi också att huvudkontoret blir kvar i Helsingborg och att inte bara staden utan också stadens företag i Öresundskraft har en samarbetspartner som vill vara med och utveckla nya rutiner och metoder med både smart och säker teknik för att säkra framtidens kommunikation och energitillförsel.

Öresundskraft är ett företag som driver på utvecklingen inom sin sektor. En försäljning skulle betyda att staden tappar både innovationsstyrka och kvalificerad kompetens.

Staden har nyligen tagit en klimat- och energiplan. Hur ska omställningen till ett mer klimatsmart Helsingborg förverkligas om vi inte längre äger en viktig aktör i det arbetet, nämligen Öresundskraft?

Nej, allt talar för att vi inte ska sälja Öresundskraft!

Ingrid Mattiasson Saarinen

gruppledare Vänsterpartiet Helsingborg

 

 

 

 

 

Kopiera länk