arbete

Gör om, gör rätt!

Vänsterpartiet Helsingborg vill att de styrande blågröna tänker om angående planerna att lägga ner Jobb på sikt.  Genom projektet har många personer kunnat börja arbeta eller studera och brutit sin isolering. De har äntligen fått en hjälp som fungerar med en icke-traditionell metod som forskningen erkänner.

Forskning visar att 70 % av alla med psykiska funktionsnedsättningar i Sverige är arbetslösa och upplever utanförskap i högre utsträckning än andra grupper med funktionsnedsättningar. 60 % av denna grupp har ingen strukturerad sysselsättning.

Jobb på sikt, arbetar med IPS, en metod som är evidensbaserad och klart mer framgångsrik än traditionella metoder för arbetsrehabilitering. I dag deltar i Helsingborg 92 personer aktivt i projektet, 51 personer står på kö och tidigare har ytterligare knappt 100 personer deltagit sedan starten 2011.

Vi debatterade länge för Jobb på sikt på senaste kommunfullmäktigemötet, men fick inte medhåll av något annat parti. Det är beklagligt, men vi känner oss trygga i vad vi kämpar för. Argumentet för en nedläggning har fallit efter att vi undersökt saken närmare.

Efter samtal med personal och samarbetspartners vet vi, att allt handlar om 4,3 miljoner kronor som kommunen inte vill anslå till Jobb på sikt. 

Argumentet har varit att projektet inte kan fortsätta utan samarbetspartners, men projektet är så inarbetat att samarbetet kan fortsätta mellan de olika myndigheterna även om dessa inte bidrar till finansieringen med direkta pengar.

Arbetsmarknadsförvaltningen och socialförvaltningen har tidigare presenterat projektet med stolthet.  Jobb på sikt är en insats som fungerar, som sparar pengar åt samhället och som många köar till.  Motsatsen är att de som i dag är med i projektet skulle kosta samhället stora summor pengar varje år.  För att inte tala om den betydligt sänkta livskvalitén för den enskilde, som inte får fortsätta eller börja i projektet.

Trenden är att fler människor drabbas av psykisk ohälsa. Detta är i sig en stor utmaning som Helsingborgs stad måste möta med professionalitet. Det finns många fördelar med att finansiera en verksamhet som fungerar och som vänder sig till en grupp personer som vi vet måste prioriteras.

Om vi överväger nackdelar och fördelar med att implementera och permanenta Jobb på sikt ser vi bara fördelar. Vänsterpartiet vill att varje skattekrona ska användas omsorgsfullt. Vi anser att 4,3 miljoner till Jobb på sikt är väl använda pengar. Vi kan inte acceptera att en verksamhet som hjälper människor bara ska försvinna på grund av att andra aktörer inte är med och finansierar det.  

Om viljan finns hos de styrande, finns det alltså inte något som hindrar att Helsingborgs stad står för den fortsatta finansieringen  Vi vill därför uppmana de styrande politikerna att göra om och göra rätt. Det är inte för sent!

Birgitta Möller, ersättare i Socialnämnden

Claudia Velásquez, ledamot i Arbetsmarknadsnämnden

Ingrid Mattiasson Saarinen, ledamot i kommunfullmäktige

Peter Ahlbom, ledamot i kommunfullmäktige

insändare i Lokaltidningens nätupplaga 2018-06-01

Kopiera länk