1 maj

Kampen för en arbetstidsförkortning – aktuell då som nu!

1 maj handlar i grund och botten om att arbetande människor ska kunna leva ett bättre liv, säger Claudia Velasquez, ordförande för Vänsterpartiet Helsingborg. Hon fortsätter med att berätta att Vänsterpartiet uppmärksammar 1 maj då den påminner oss om en solidarisk och internationell rörelse där arbetare, anställda i hela världen har genom sina fackföreningar kämpat för bättre arbetsvillkor. Något som är viktigt att inte ta för givet.

Historiskt har den 1 maj varit en högtidsdag för arbetarrörelsen sedan arbetarinternationalen fattade beslut om dagen den 1889. Det har blivit en dag då man både firar politiska framgångar, högtidhåller den kamp som föregått oss men också ställer fortsatta krav för ett solidariskt och jämlikt samhälle. Den enskilda händelse som bidragit mest till inrättandet av dagen har sin bakgrund i kravet på en arbetstidsförkortning. På den tiden gällde det kravet på 8 timmars arbetsdag. Idag har vi tack vare dessa förkämpars kamp 8 timmars arbetsdag, men reformen har i Sverige hunnit få nästan 100 år på nacken och ambitionen att förkorta arbetstiden ytterligare är stark hos vänstern.

– Vårt viktigaste krav vad gäller arbete är en arbetstidsförkortning. 6 timmars arbetsdag  är ett feministiskt förslag för jämställdhet, säger Claudia.

Hon anser även att en viktig fråga är fackföreningarnas ställning som en garanti för att säkra goda arbetsvillkor. Men lika viktigt är att påtala att vi gör detta tillsammans och kräver att våra skattepengar ska gå till en bra välfärd för alla,  inte bara för de rika.

Claudia är även fackligt aktiv och kan se många likheter mellan sitt fackliga engagemang och engagemanget i Vänsterpartiet.

-Vänsterpartiets politik kräver att arbetsgivaren ska respektera lagarna och ta sitt ansvar för arbetsmiljön. Vi vill att pengarna ska fördelas på så sätt att Helsingborg stad ska uppfylla sitt uppdrag som en bra arbetsgivare och vi bevakar detta på lokal nivå.

Hur är det då att vara politisk engagerad? Claudia säger att det roligaste är den gemensamma kampen för en rättvis, socialistisk och feministisk politik med hänsyn till miljö. Hon tillägger också att Vänsterpartiets medlemmar inte engagerar sig för egna intressen  eller egna karriärer, utan för den kollektiva kampen.

– Jag har lärt mig mycket om kommunens organisation och styrning utan att komma bort ifrån människors verklighet som varje dag påverkas av politiska beslut på gott och ont. Jag tänker detta perspektiv är viktigt oavsett på vilken nivå man arbetar politiskt.

Claudia står även som första namn till riksdagen för den valkrets som Helsingborg tillhör. Angående sina ambitioner att bli vald till Riksdagen säger hon

-Jag har starkt engagemang för fackliga frågor och arbetsmiljö. Jag har flera års erfarenhet inom kommunal verksamhet, specifikt socialtjänsten. Jag ser fram emot det arbete som pågår gällande en översyn  av socialtjänstlagen och kommer att ha mycket att säga om detta om jag blir vald till riksdagen.

På 1 maj kommer Claudia att tala om arbetsvillkor i kvinnodominerade yrken. Hon välkomnar alla som är intresserade att delta i Vänsterpartiets demonstration och efterföljande fest på Folket hus.

-Vi kommer att kräva att våra skattepengar ska gå till välfärd och att alla som arbetar inom skola, vård och omsorg ska ha förutsättningar att göra ett gott jobb, avslutar hon.

Nu är det full fart inför 1 maj, plakat ska målas, flygblad ska delas ut och mat ska lagas inför festen.

Vänsterpartiets 1 maj firande avgår från Stortorget i Helsingborg kl. 15:00 (samling 14:30) med tal på GA-torg kl. 15. Därefter fest i Folkets hus. För de som vill bekostar partiföreningen kollektivtrafik till Ängelholm för att delta i deras 1 maj firande,  som avgår kl. 11:00 från Nya torg, därefter tar man sig gemensamt till Helsingborg. Kontakta Vänsterpartiet Helsingborg för mer information.

Kopiera länk