Aktivism

Arbetsmiljöfråga inför Kommunfullmäktige 24 april. Fråga till Ulrika Stålnacke ordförande för Helsingborgs Hamn AB

Det har kommit till vår kännedom att Helsingborgs hamn har valt att följa direktiv från Svenska hamnar och förbjuder Hamnarbetarförbundets skyddsombud att utföra sina uppdrag sedan 1 april.

Vänsterpartiet Helsingborg vill därför ställa en fråga till Ulrika Stålnacke, ordförande för Helsingborgs Hamn AB

– Stämmer det att Helsingborgs Hamn AB har förbjudit åtta av elva skyddsombud att utföra sina uppdrag?

Bakgrund

Ett skyddsombud är arbetstagarnas valda ombud i arbetsmiljöfrågor. Enligt lag har arbetsgivaren ansvar för arbetsmiljön och ska samverka med sina arbetstagare för att åstadkomma en bra arbetsmiljö. Arbetstagarna utser skyddsombud, INTE arbetsgivaren.

 

Paraplyorganisationen Sveriges hamnar har efter konflikten i Hamn 4 i Göteborg t att de 57 hamnar som är medlemmar ska förbjuda Hamnarbetarförbundets omkring 100 skyddsombud att utföra sina uppdrag. Det spelar ingen roll om detta äventyrar arbetarnas arbetsmiljö, viktigare är att markera att de bestämmer. Faktum är att under våren 2018 har det inträffat minst två dödsolyckor och flera arbetsskador i svenska hamnar, bland annat i Halmstad och Oxelösund.

 

En demokratisk och kämpande fackförening måste helt enkelt tystas ner. Vi är mycket kritiska till detta förbud. Skyddsombuden är viktiga för att säkerställa arbetsmiljön och arbetarnas säkerhet.

Värd att notera är att Arbetsdomstolen fällde Sveriges hamnar nyligen för brott mot förhandlingsskyldigheten.

 

Claudia Velasquez

Ledamot i Arbetsmarknadsnämnden

 


Ursprunglig fråga som inte togs emot som en fråga på Kommunfullmäktige. Vi fick omformulera texten

Helsingborgs hamn har valt att följa direktiv från Svenska hamnar och förbjuder Hamnarbetarförbundets skyddsombud att utföra sina uppdrag sedan 1 april. det handlar om ett flertal skyddsombud vilket innebär att idag finns bara tre av elva skyddsombud på plats.

Vänsterpartiet Helsingborg vill därförställa en fråga till Ulrika Stålnacke, ordförandeförHelsingborgsHamn AB

– Varför riskerar Helsingborgs Hamn AB säkerheten på hamnen genom att förbjuda flera skyddsombud att utföra sina uppdrag?

-Har arbetsgivaren skyddsbedömt vad detta förbud betyder för säkerheten?

Ett skyddsombud är arbetstagarnas valda ombud i arbetsmiljöfrågor. Enligt lag har arbetsgivaren ansvar för arbetsmiljön och ska samverka med sina arbetstagare för att åstadkomma en bra arbetsmiljö. Arbetstagarna utser skyddsombud, INTE arbetsgivaren.

Paraplyorganisationen Sveriges hamnar har efter konflikten i Hamn 4 i Göteborg bestämt att de 57 hamnar som är medlemmar ska förbjuda Hamnarbetarförbundets omkring 100 skyddsombud att utföra sina uppdrag. Det spelar ingen roll om detta äventyrar arbetarnas arbetsmiljö, viktigare är att markera att de bestämmer. Faktum är att under våren 2018 har det inträffat minst två dödsolyckor och flera arbetsskador i svenska hamnar, bland annat i Halmstad och Oxelösund.

En demokratisk och kämpande fackförening måste helt enkelt tystas ner. Vi är mycket kritiska till detta förbud och blir mycket bekymrade över att Helsingborgs hamn så lättvindigt följer förbudet utan att säkerställa arbetsmiljön och arbetarnas säkerhet.

Värd att notera är att Arbetsdomstolen fällde Sveriges hamnar nyligen för brott mot förhandlingsskyldigheten.

Ingrid Mattiasson Saarinen

Ledamot på Kommunfullmäktige

Claudia Velasquez

Ledamot i Arbetsmarknadsnämnden

 

 

 

Kopiera länk