Aktivism

Situationen i Afghanistan. Föreläsning av Anders Fänge

i Hörsalen på Helsingborgs Stadsbibliotek torsdag 28 september kl 17.00-19.00. Föreläsningen är Vänsterpartiet Helsingborgs bidrag till programmet under Mångfaldsveckan 2017.

Situationen i Afghanistan har under en följd av år varit instabil. Ett av resultaten har blivit att stora delar av befolkningen oroas över den politiska och sociala framtiden. Många har flytt landet. En del av dessa har kommit som asylsökande till Sverige. Den stora ökningen inträffade år 2015 då 41.564 afghaner, varav drygt 23.000 var ensamkommande, sökte asyl. Flyktingar från Afghanistan var då den näst största gruppen av asylsökande i Sverige.

Anders Fänge är en av Sveriges främsta kännare av Afghanistan. Anders har arbetat med Afghanistan sedan början av 1980-talet, mest som landchef för Svenska Afghanistankommittén, men också som journalist och för FN (UNAMA). Han har medverkat i flera böcker och skrivit ett stort antal artiklar om Afghanistan och sitter sedan 2011 i Svenska Afghanistankommitténs styrelse. Han lämnade Kabul i maj 2011 men har återvänt ett par gånger sedan dess på kortare besök – senast i november 2014. Är numera pensionerad men föreläser och skriver om Afghanistan och sitter i Afghanistankommitténs styrelse. Anders utnämndes 2012 till hedersdoktor vid Samhällsvetenskapliga Fakulteten på Umeå universitet för sina insatser inom biståndet och analyser av situationen i Afghanistan.

Hur läget numera är i Afghanistan finns det olika uppfattningar om; Migrationsverket har en, andra organisationer en annan. Anders Fänge ger en historisk tillbakablick och berättar om vad som hänt som lett fram till dagens situation.

Kopiera länk