Vi ska inte behöva vänta 33 år på rent badvatten!

Helsingborg marknadsför sig som en stad där det finns en badplats för alla, allt från lugna naturstränder till centrala badplatser med hög puls.

Inte minst badplatsen med hög puls, Fria Bad, har under senare år haft varierande kvalitet på sitt badvatten och vattnet där har som bekant vid flera tillfällen varit starkt förorenat.

En inte oväsentlig åtgärd för att komma till rätta med problematiken är att separera kombinerade ledningar. Men i NSVA’s senaste affärsplan är målsättningen att kombinerade ledningar ska vara bortbyggda år 2050.

För Vänsterpartiet Helsingborg är detta en starkt prioriterad fråga. Vi tycker att det är oacceptabelt att helsingborgarna ska behöva vänta ytterligare 33 år tills dess alla kombinerade ledningar är bortbyggda.

Därför har vi lämnat en interpellation till ordförande i kommunstyrelsen och i NSVA för att höra varför de beslutat om en så låg målsättning som år 2050 för ombyggnaden och vilka eventuella ytterligare åtgärder som är planerade för att vi ska få ett renare och bättre badvatten. Interpellationen kommer förhoppningsvis upp på nästa kommunfullmäktige den 22 augusti.

Läs mer om interpellationen i hd.se

https://www.hd.se/2017-08-09/v-sagar-planen-som-ska-losa-helsingborgs-problem-med-orent-vatten-oacceptabelt