Aktuellt

Samtal om Striden om tiden. Sex timmar med bibehållen lön är möjlig!

Samtal om striden om tiden, sex timmar med bibehållen lön är möjlig!
Lördag 22 juli kl.12:00
Folkets hus Helsingborg, Sal 306 Södergatan 65

1 maj i år presenterade Vänsterpartiet ett förslag om en nationell satsning på sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. Vi vill införa treåriga projekt med sex timmars arbetsdag på en arbetsplats i vartenda landsting och varenda kommun i hela Sverige. Det är en reform som kommer att ge oss ökade möjligheter att få livet att gå ihop, göra oss friskare och göra att fler kan få jobba. Sverige är redo för sex timmars arbetsdag. Vänsterpartiet vill ha en samhällsekonomi som är bra för alla och inte bara några få och kortare arbetstid är ett viktigt steg på den vägen.En generell sänkning av arbetstiden från åtta timmar till sex timmar med bibehållen lön är möjlig! Sextimmarsdagen har redan införts på prov i flera kommuner runt om i landet.
Hur kan vi driva på utvecklingen?
Ylva Aspelin (Ordförande, Ung Vänster Skåne) och Ana Rubin (Vänsterpartiet Skåne) samtalar om striden om tiden!

Kopiera länk