Aktivism

Antirasistiska aktivister. Till minne av offren på Utøya

Vänsterpartiet Helsingborg uppmärksammar den antirasistiska aktivismen. Vi har varit i kontakt med modiga aktivister som synliggör rasismen, gör motstånd, inspirerar och ibland riskerar allt för de mänskliga grundläggande rättigheterna. Det lokala nätverket, Helsingborg mot rasism bidrag med en debattartikel.
Till minnet av offren på Utøyas massaker 22 juli 2011.

Maria-Teresa ”Tess” Asplund
Tess som med bestämda steg och knytnäve i luften visade med sitt mod hela världen att man måste våga stå upp mot nazismen. Denna stunden förevigades av fotografen David Lagerlöf och blev Årets bild 2017.
Tess berättar att hennes engagemang mot rasism började i högstadieåldern då
skinnhuvuden ockuperade delar av centrala Stockholm. Människor med mörk hudfärg och hbtq-personer vågade knappt vara där.
Tess anser att en viktigt att ta ställning mot att nazister som NMR får marschera och manifestera vart dom vill, när dom vill, i yttrandefrihetens namn.

Malcolm Momodou Jallow

Momodou Malcolm Jallow:
Jag valde antirasismen med stolthet och stark övertygelse när jag under mitt liv har både läst om, upplevd och sett de fruktansvärda ojämlikheterna, förnedrande fattigdom och rasism som människor utsätts för runt omkring i världen.
Jag har en skyldighet så som många före mig har gjort att stå upp, synliggöra, bekämpa och stoppa rasism i alla sina olika former och rum. Att kämpa för demokrati, mänskliga rättigheter och människovärdet är en kamp som inte kan kompromissas eller försummas!

Men viktigare är att jag har blivit starkare i min övertygelse när jag ser ut över Europa, när jag ser orättvisorna öka, arbetslösheten tillta, och rasism och nazism kväver de demokratiska principerna om alla människors lika värde som Sverige bygger på och när jag ser hur nazismen breddar ut sig och normaliseras i Sverige idag.

Jallow är kommunfullmäktigeledamot för Vänsterpartiet Malmö och aktiv i det antirasistiska utskottet. Han har jobbat med antirasism, mänskliga rättigheter och migrationsfrågor i mer än 20 år på lokalt, nationellt och internationell nivå. Jallow var vice ordförande för Europas största antirasistisk organisation, The european network against racism (ENAR) och har drivit frågor om mänskliga rättigheter från europaparlamentet till Kongressen i USA. Han är grundaren och ordförande för Afrosvenskarnas Forum för Rättvisa.

Mahboda Madadi


Mahboda Madadi, ordförande för Ensamkommandes förbund. Mahboda delar med sig av sina egna erfarenheter som flykting från Afghanistan och ung kvinna. ”Tjejer som flyr ensamma gör revolution” säger Mahboda.


Therese Gunnarsson

Therese Gunnarsson, framgångsrik inom kampsport kickboxning, thaiboxning och boxning. Therese är en av våra lokala antirasistiska och feministiska kamrater i Helsingborg. Therese tvekar inte och säger ifrån när rasismen dyker upp i vardagen med.
Intervju med Therese
-Hur kommer det sig att du aktivt tar ställning för allas lika rättigheter?
-Allas lika värde och rättigheter är det mest grundläggande och mest självklara för mig, och med tanke på att ett rasistiskt och sexistisk parti har så många sympatisörer i Sverige och att de högerextrema går framåt i hela Europa idag så tycker jag att det är mycket viktigt att lyfta dessa frågor i alla sammanhang.

-Varför är det viktigt att reagera mot rasism och diskriminering?

-”Alla har rätt att känna sig trygga, värdefulla och jämlika i ett öppet samhälle. Det ska inte finnas några klasser eller klyftor mellan människors och ingen ska behöva bli dömd utifrån vilket kön man har, vilken region man tillhör, vilken sexuell läggning man har eller var man kommer ifrån.

-Vad behöver hända för att motverka rasismen?

-Klassklyftorna behöver minska och utanförskapet som många lever i måste bort. Idag når rasisterna många i den vita arbetarklassen genom att utnyttja deras missnöje och peka på en annan grupp som de kan rikta sitt hat och sin frustration emot nämligen invandrarna. Arbetarklassen och många av invandrarna är egentligen i samma sits och borde gå samman och arbeta för ett mer jämlikt samhälle där det inte finns de klassklyftorna som det finns idag. De rika blir rikare och de fattiga fattigare och istället för att lyfta blicken och se vilka det verkligen är som snor åt sig av de ekonomistiska resurserna så slåss de rasistiska arbetarna mot invandrarna om smulorna. Sen är integrationen mycket viktig och då gäller det att både vi som växt upp eller bott länge i detta land hjälper till med integrationen och inte lägger hela ansvaret på det som kommer hit. Det är upp till oss att hjälpa och välkomna och upp till de som kommer att vara nyfikna och öppna för att lära sig om sitt nya land.
-Några goda exempel från Helsingborg?

-De som arbetar med dessa frågor som Vänsterpartiet, Helsingborg mot rasism och alla som går med i demonstrationståg mot rasism, sexism och homofobi. Mina egna erfarenheter kommer främst från kampsporten som jag tycker är en bra väg till integration eftersom det kostar väldigt lite att hålla på med och man oftast får låna utrustning om man inte har råd själv att köpa. Man träffas och tränar tillsammans oavsett vem man är och var man kommer ifrån. Therese Gunnarsson.


Tobias Lohse

Tobias Lohse, ordförande för Refugees Welcome Sverige, ersättare på FARR Flyktingsgrupperna riskråd. Tobias är ihärdig i sin kamp för en rättvis flyktingpolitik och för mänskliga rättigheter

Kopiera länk