Aktuellt

Insändare om försämrade vård för de äldre. Gör om, gör rätt!

De blågröna upprepar ständigt sitt mantra om att privata entreprenörer i omsorgen leder till valfrihet och ökad kvalité. När ska de se verkligheten? Resultatet är sämre villkor för både personalen och de äldre. Riskkapitalbolagens drivkraft är att tjäna pengar och därför drar de ned på antalet anställda. Valfriheten för de äldre är lika med noll.

Ingen utvärdering av de tidigare entreprenaderna hade gjorts enligt den tidigare ordföranden i vård- och omsorgsnämnden, Maria Nilsson. Ändå valde de styrande blågröna partierna i Helsingborg att i fjol lägga ut fyra äldreboende och fyra LSS-boenden på entreprenad.

Resultatet av tidigare privatiseringar inom äldreomsorgen i Helsingborg har vi sett gång på gång under senare år. Därför protesterade både vårdtagare, personal och anhöriga mot nya privatiseringar. För inte så länge sedan förlorade t ex Vardaga sitt kontrakt med Helsingborgs stad på grund av bristande vårdkvalité. Nu fick de trots detta förnyat förtroende.

Det är på inget sätt en direkt relation mellan konkurrens och bättre vård. Tvärtom finns det starka incitament att inte göra sitt yttersta för vårdtagarna och istället se till vinstintressen. Marta Szebehely som ansvarat för den svenska delen av en internationell forskningsrapport där universitet från Sverige, Finland, Norge, Danmark, USA, Kanada och Australien samverkat, säger att ”svenska studier visar att privata vårdbolag har lägre bemanning än kommunala och allra lägst har de bolag som drivs av riskkapitalbolag.”

HD har nu i ett antal artiklar under våren uppmärksammat missförhållanden i äldreomsorgen sedan Attendo och Vardaga tog över driften. Senast var det en 97-årig dam på Valltorp som intervjuades. Hon berättade att personalen gör ett jättefint jobb, men att det är för lite personal och att de därför inte haft tid att gå ut med henne på en promenad en enda gång under våren. Nu vill Jonny Cato Hansson, ny ordförande i Vård- och omsorgsnämnden sedan ca ett halvår tillbaka, be damen ifråga personligen om ursäkt.

Vänsterpartiet tycker att det inte räcker med att endast be en av våra äldre om ursäkt. Det enda, som skulle gynna både de äldre och personalen på de boenden som privatiserats, är att riva upp avtalen med Attendo och Vardaga. Istället för omtanke om de äldre är det jakten på pengar som styr.
Vi tycker att de skattemedel som är avsatta för att våra äldre ska få en bra omsorg, också helt och fullt ska användas till detta och inte som nu bli till vinster i riskkapitalbolagen. Gör om, gör rätt!

Claudia Velásquez
ordförande Vänsterpartiet Helsingborg

Ingrid Mattiasson Saarinen
vice gruppledare & ledamot i kommunfullmäktige (v)

Jenny Björklund Hansson
ersättare i Vård- och omsorgsnämnden (v)

Kopiera länk