Aktuellt

Ingrid Mattiasson Saarinen presenterar V:s förslag för kulturen i Helsingborg

Kulturnämnden budget 2018

Vänsterpartiet vill

• avsätta 3 miljoner till El Sistema
• förstärka biblioteken med 13 miljoner

All samhällsplanering måste ha inslag av kultur.

För Vänsterpartiet är kultur en självklar del av välfärden som inte kan prioriteras bort.

Kultur måste få kosta pengar och ta plats – speciellt om vi menar allvar med att den ska finnas för alla.

Forskning visar att ett rikt fritt kulturliv betyder mycket för en stads dragningskraft och möjligheter att utvecklas. Kreativa personer inom alla områden söker sig allt oftare till platser som kan erbjuda en bra blandning av småskalig kultur, sociala mötesplatser, service och upplevelser.

Kulturen har också ett eget värde som inte behöver motiveras av andra nyttoaspekter.

Helsingborg ger mycket pengar till kultur, men det går framförallt till de stora institutionerna. Det finns ett litet stöd till det fria kulturlivet, men i stort sett inget alls till det så viktiga fria professionella kulturlivet.

Vänsterpartiet tycker att det är olyckligt och obegripligt med den uppdelning av ansvaret för kulturområdet som finns i Helsingborg i dag. I stället för dagens konkurrens, vill vi hellre se ett samarbete mellan alla stadens kulturverksamheter inom en gemensam förvaltning. Vi anser att det skulle bättre gynna kulturlivet och därmed också helsingborgarna.

Vänsterpartiet vill att kultur ska vara en självklar del av uppväxten för varje barn och alla unga i Helsingborg. Både när det gäller upplevelser och eget skapande. Vi vill därför starta med musikprojektet El Sistema för barn och unga i ytterligare två bostadsområden under 2018.

Vi prioriterar och avsätter 3 miljoner till El Sistema

För Helsingborg, som har ambitionen att vara en skapande, pulserande, gemensam, global och balanserad stad, borde biblioteken vara en prioriterad verksamhet.

Biblioteken har genomgått en förändring: från att till stor del vara lokaler för medier, till att mer och mer bli rum för möten människor emellan.
.
I dagens värld behövs biblioteken mer än någonsin. De är kravlösa och neutrala mötesplatser, de är kulturella fristäder där alla människor är välkomna och kan vistas på egna villkor.

Biblioteken är en plats dit vem som helst kan komma och arbeta på sitt eller andras projekt, dela erfarenheter och kunskap, samarbeta eller bolla idéer.

Områdesbiblioteken kan vara den sociala mötesplats och det nav i ett område som t ex Idé A på Drottninghög. Idé A’s verksamhet bygger på samverkan, dialog och nätverk. Verksamhetens innehåll och utbud formas i dialog med användarna och i samverkan med andra förvaltningar, civilsamhället och de boende i området. Det är en naturlig mötesplats för människor i alla åldrar.

Biblioteken i Helsingborg är högt skattade av helsingborgarna och har över en miljon besökare årligen.

Men biblioteken i Helsingborg har många utmaningar i form av lokaler med renoveringsbehov, underbemanning, behov av ökade öppettider, behov av tekniklyft, behov av kompetensutveckling hos personalen och behov av att utöka antalet områdesbibliotek i växande bostadsområden. Personalen sliter, media och teknik halkar efter.

Men med de blågrönas budgetförslag får våra bibliotek inget lyft, inga utökade öppettider, inga nya områdesbibliotek – utan snarare tvärtom.

Vänsterpartiet prioriterar biblioteken. Vi omfördelar därför 13 miljoner i vårt budgetförslag utöver de blågrönas satsning på två miljoner.

Vänsterpartiet har flera gånger lyft frågan om ett nytt stadsbibliotek. Vårt nuvarande stadsbibliotek är byggt 1965 och dimensionerat för 700 besökare per dag, i dag kommer mellan 2.500-3000 besökare dagligen

Vi tycker att det är en halvmesyr att bygga till stadsbiblioteket med ytterligare 800 m2. Det räcker inte.
Men tyvärr, tycks inte de blågröna anse att det är viktigt i ett samhälle med de sociala mötesplatser som biblioteken är. I Investeringsplanen saknas både ett nytt stadsbibliotek och nya områdesbibliotek eller mötesplatser.

/Ingrid Mattiasson Saarinen

Kopiera länk