Aktivism

Vänsterpartiet Helsingborg stödjer miljöorganisationers namninsamling

Vänsterpartiet Helsingborg stödjer namninsamlingen som miljöorganisationerna Jordens Vänner och Naturskyddsföreningen har startat med syftet att få till en folkomröstning och stoppa planerna om att bygga ett garage i Landborgen.
Vi anser av byggandet skulle innebära en miljöförstöring av stora mått som vi inte kan lämna i arv till kommande generationer.  Att bygga ett garage i Landborgen kommer att kosta cirka 400 miljoner kronor men staden behöver dessa pengar till välfärden.
Det hävdas att projektet behövs för att gynna cityhandeln men vi anser att det finns andra sätt som inte påverkar miljön negativt.  Det är viktigt med tillgänglighet till kollektivtrafik och vi strävar efter att kollektivtrafiken ska vara gratis för alla. Vi vill också ha bra och trygga cykelbanor. Generösa öppettider kan också bidra till gynna cityhandeln.
Det är positivt att miljörörelsen i Helsingborg agerar och organiserar sig för att påverka politiken och påminna om att Sverige har bundit sig att minska utsläppen för att klara 2- och helst 1,5-gradersmålet för att minska växthuseffekten.
Kopiera länk