Aktivism

Feministiskt självförsvar, 8 mars kl. 17:00

Feministiskt självförsvar är ett praktiskt sätt att arbeta mot det samhällsproblem som det sexualiserade våldet är och den vardagsrädslan som det för med sig.
I ett samhälle som konstant skickar ut budskap – bland annat via media och rättsväsende – om att kvinnor själva ska ta ansvar för att undvika sexualiserat våld behövs kanaler för att sända ut det motsatta budskapet: Oavsett kläder och promillehalt ska man inte behöva riskera att utsättas för övergrepp. Skulden vilar alltid på förövaren!.

Vänsterpartiet och Ung Vänster jobbar med frågan om feministiskt självförsvar som ett sätt att stärka tjejer och kvinnor. Ett pass i feministiskt självförsvar består av tre delar: kunskap, systerskap och fysiskt försvar. Innehållet har sällan fokus på enbart det sexualiserade våldet utan handlar om allt ifrån att ta plats i klassrummet och näthat till att hantera känslor i en relation.

De fysiska övningarna handlar om kroppsspråk och röst, men också om att slå tillbaka när det behövs. När vi kvinnor får kunskap om hur det sexualiserade våldet ser ut kan vi lära oss att känna igen det, och i stället för att ta på oss skulden kan vi se att det är mäns våld och maktstrukturen som är problemet. Det handlar om frigörelse och att se att man inte är ensam.

Vänsterpartiet är ett feministiskt parti och Ung Vänster ett feministiskt ungdomsförbund. Vi vill att alla tjejer ska ha möjlighet att träna feministiskt självförsvar i skolan. Vi vet att tjejer växer när de når insikten om att de är värda att försvara, och får verktyg att göra det.
Det är dags att lägga skulden där den hör hemma och samtidigt lära tjejer att de har rätt att stå rakryggade.

Kom och testa på feministiskt självförsvar på Internationella kvinnodagen 8 mars kl. 17:00,  Södergatan 103 .

Ivar Sjögren                                           Claudia Velásquez
Ordförande för Ung Vänster                  Ordförande Vänsterpartiet
Helsingborg                                            Helsingborg

Kopiera länk