Aktivism

V Helsingborg stöder hamnarbetarna

Vänsterpartiet i Helsingborg stöder Hamnarbetarförbundet i konflikten med arbetsgivarna APM Terminals Gothenburg som driver containerhamnen i Göteborg sedan privatiseringen år 2012. Konflikten gäller grundläggande fackliga rättigheter som normalt anses vara självklara på arbetsmarknaden, och är praxis sedan 80-talet i Göteborg.

Hamnarbetarna kräver att själva få utse skyddsombud och vem som ska föra deras talan i förhandlingar med arbetsgivaren och att semesterlagen och föräldraförsäkringslagen samt andra lagar och avtal följs. Dessa saker har fungerat på ett normalt sätt fram till år 2015 då APMT fick en ny ledning. Därefter har arbetsgivarna fört en nyckfull och hårt konfrontativt antifacklig linje. Alla fackföreningar och deras medlemmar på arbetsplatsen har blivit drabbade.

 Konflikten i Göteborgs hamn handlar alltså om konkreta fackliga sakfrågor på arbetsplatsen, och inte om organisationsfrågor och centrala avtal, som arbetsgivarna felaktigt upprepat genom media. Med detta uttalande stöder Vänsterpartiet i Helsingborg hamnarbetarnas konkreta krav och hoppas att hela arbetarrörelsen ger sitt stöd.

Vänsterpartiet Helsingborg

genom
Claudia Velasquez, ordförande
Ingemar Karlsson, facklig talesperson
Isak Cirkin
Jennie Fryksäter
Michael Olsson

 

 

 

Kopiera länk