Rättvisa

Om solidaritetens betydelse

”Solidaritet är att vi ställer upp för varandra och ställer krav på varandra även om vi inte gillar varandra särskilt mycket eller ens förstår varandra

Frances Tuuloskorpi, som sagt detta, menar att solidaritet är nödvändigt. Frances är en kvinna som arbetat på fabrik och var ordförande i facket (Tuuloskorpi, 2016)). Frances som person står för något viktigt därför att hon är en av dem som i det tysta arbetar för solidaritet. Under många år var hon verksam i facket och har idag en blogg vars inlägg vi alla kan använda oss av.

Vad är solidaritet? Wikipedia (2016,a) definierar ordet som att i en gemenskap utan egenintresse se till gruppens bästa. Bedriver du välgörenhet ger du bort det du vill ge bort. Solidaritet handlar om att ge därför att någon annan har rätt att få. Vi vinner alla på att vara solidariska även med den du inte gillar så mycket. Utan den är vi tillbaka till att be om – inte att ha rätt till.

Solidaritetstanken är grunden i fackföreningsrörelsen. Den har lett till att anställda i Sverige, tack vare att man ställt upp för varandra, har kunnat få bättre villkor i sitt arbete. Men samtidigt är det inte bara gruppen som tjänar på solidaritet utan även jag som enskild individ. När försäkringar inom arbetslivet höjs är det bra även för mig som just nu inte behöver använda mig av en sådan försäkring. Jag riskerar inte att bli smittad på min arbetsplats därför att jag har arbetskamrater som inte har råd att stanna hemma vid sjukdom. Jag som ung riskerar inte att en äldre person stannar kvar och” tar” mitt arbete därför att denne inte har råd att gå i pension. När ingen är fattig, dvs desperat, kommer ingen heller att pressa ner både min lön och andra villkor.

På senare år har solidaritetstanken till stor del övergetts och idag värnar facket om individuell lönesättning som ett exempel. Individuell lönesättning innebär att var och en får argumentera för sin egen löneutveckling. Kanske är det så att rättvisan blir större om den som åstadkommit framsteg på arbetsplatsen och också kan visa detta får en högre lön än den som bara gör precis vad som krävs och knappt det? Varför ska jag backa upp en person jag inte ens tycker om? Med solidaritet riskerar jag inte hamna i den situationen där den fattigaste blir villig att arbeta för lägre lön än den jag kan tänka mig att acceptera.

Gässen visar i praktiken den stora fördelen med att alla tillsammans arbetar mot samma mål. Genom att flyga tillsammans i V-formation ökar de sin flygkapacitet med 71%. Om en gås flyger utanför flockens V-formation sackar den genast efter då luftmotståndet blir större. När ledargåsen blir trött flyttar den bakåt i formationen och en annan gås tar täten. När en gås blir sjuk och måste landa följer två andra med. De stannar hos den sjuke tills den blir frisk eller dör (Lessons From The Geese,1972).

Ända in på 1990-talet var Sydafrika ett land där apartheid dvs rasåtskillnadslagar tillämpades fullt ut. Själv minns jag den handelsbojkott mot sydafrikanska varor som startades i Sverige. Vad jag minns med stolthet är att även folk i allmänhet deltog i denna handelsbojkott. Människor som inte var politiskt intresserade men som såg det som självklart att inte köpa matvaror som kom från Sydafrika. I början av bojkotten fanns Sydafrikanska varor att köpa i matvaruaffärerna men människor från de mest skiftande politiska läger bevakade andra kunder och uttryckte sig nedsättande om någon smög ner en sydafrikansk frukt i matkassen. Sociologen Håkan Thörn skrev en bok om detta Solidaritetens betydelse. Kampen mot apartheid i Sverige…. där han lyfter fram just vilken solidaritetshandling denna kamp var.

Begreppet solidaritet är inte nytt. ”Enade vi stå – söndrade vi falla ” myntades av den grekiske diktaren Aesopos född 620 f. Kr. (Pricken över livet, 2016) Om vi inte håller ihop kommer vi aldrig att nå dit vi vill tolkar jag. Aesopos är, liksom Frances Tuuloskorpi, inte särskilt känd men citatet ovan har människor tagit till sig i över 2.500 år.

Ett annat väl använt citat på samma tema är ur boken De tre musketörerna av Alexandre Dumas d.ä. utgiven 1844 där musketörernas valspråk. lyder ”En för alla – alla för en”. (Wikipedia 2016,b)

”Solidaritet är att vi ställer upp för varandra och ställer krav på varandra även om vi inte gillar varandra särskilt mycket eller ens förstår varandra”.  Liksom Frances Tuuloskorpi tror jag(fel, jag vet) att vi alla tjänar på att vi backar upp varandra.

Ulla Thell

 

Referenser:

Tuuloskorpi. Frances (2016) francesblogg, 2016-09-19

http://francesblogg.wordpress.com, 2016-05-11, (2016-09-19)

Wikipedia (2016,a)

https://sv.wikipedia.org/wiki/Solidaritet. 2016-06-12 kl. 8.56

(2016-09-16)

Lessons From The Geese(1972)

www.aikentdc.org/Lessons_From_The_Geese. Framgår inte när sidan lades upp. (2016-9-28)

Pricken över livet (2016)

http://livet.se/ordspråk/71972_Enade_vi_sta_sondrade_vi_falla, (2016-09-19)

Wikipedia (2016,b)

http://sv.wikipedia.org/wiki/De_tre_musketörerna,2016-02-21 kl 22.01

(2016-09-16)

Thörn, Håkan (2010) Solidaritetens betydelse. Kampen mot apartheid…….Stockholm: Atlas förlag

 

 

 

Kopiera länk